BI-RADS® per a ecografia

Visió general

El Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges Mamàries (de l’anglès, Breast Imaging Reporting and Data System, BI-RADS®) va ser desenvolupat pel Col·legi Americà de Radiologia (de l’anglès, American College of Radiology, ACR) per servir com una guia que proporcionés terminologia estandarditzada en les imatges mamàries, una estructura recomanada d’informes que inclogués categories d’avaluació final amb recomanacions de maneig, i un marc de referència per a la recopilació de dades i l’auditoria. La validació posterior va mostrar que la implementació de BI-RADS® redueix la variabilitat inter i intra observador. La primera edició es va llançar el 1993 per les troballes de la mamografia i des de llavors s’han llançat més edicions. El 2003, es va publicar la primera edició de l’Atles BI-RADS® d’Ultrasò (US) i d’Imatge per Ressonància Magnètica (IRM).

El BI-RADS® per a ecografia va ser dissenyat per estandarditzar els informes d’imatges de mama i per reduir la confusió en les interpretacions d’imatges de mama. També facilita el seguiment dels resultats i l’avaluació de la qualitat.

Eina Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per a fins formatius o educatius―, la darrera versió de BI-RADS® per a ecografia per al cribratge i la detecció del càncer de mama. BI-RADS® per a ecografia està basat en el lèxic de la terminologia estandarditzada (descriptors) per a ecografia de mama, així com en els capítols sobre organització d’informes i capítols d’orientació per al seu ús en la pràctica diària. El seu ús és gratuït i no està limitat.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades de la pacient, el nostre algoritme de BI-RADS® per a ecografia genera un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviar per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades de la pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de BI-RADS® per a ecografía.

La ciència darrera del BI-RADS® per a ecografia

Investigacions de referència

  1. ACR BI-RADS Altes Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.
  2. ACR BI-RADS Atles – Reporting System Breast Ultrasound. American College of Radiology. PDF.

Altres investigacions relacionades

  1. Andreea, G. I., Zoia, S., et al. (2011). Differential diagnosis of breast lesions using ultrasound elastography. Indian Journal of Radiology and Imaging. Vol 21, Issue 4. DOI: 10.4103/0971-3026.90697
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Lazarus, E., Mainiero, M. B., et al. (2006). BI-RADS Lexicon for US and Mammography: Interobserver Variability and Positive Predictive Value. Radiology, 239: 385-391. DOI: 10.1148/radiol.2392042127
  4. Lee, J. (2017). Practical and illustrated summary of updated BI-RADS for ultrasonography. Ultrasonography 2017; 36:71-81. DOI: 10.14366/usg.16034
  5. Darío, M. S. (2016). BI-RADS 5ª Edición. Ecografía. Revista Argentina de Mastología. Vol 36, nº 127. PDF.
  6. Raza, S., Goldkamp, A.L., et al. (2010). US of breast masses categorized as BI-RADS 3, 4, and 5: pictorial review of factors influencing clinical management. RadioGraphics 2010; 30:1199–1213. DOI: 10.1148/rg.305095144.
  7. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4
  8. Villa, H., Pabón, J.C.,et al. (2006). Ultrasonografía de mama. MedUNAB 2006; 9: 98-107. PDF.