Centre d’informació sobre càncer

Visió general

Segons l’American Cancer Society (ACS), el càncer és un grup de malalties caracteritzades pel creixement descontrolat i la propagació de cèl·lules anormals. Si la propagació no està controlada, pot produir la mort del pacient.

Tot i que el càncer es coneix sovint com una condició única, en realitat consisteix en més de 100 malalties diferents. Aquestes malalties es caracteritzen pel creixement descontrolat i la disseminació de cèl·lules anormals. El càncer pot sorgir en molts llocs i comportar-se de manera diferent depenent del seu òrgan d’origen. El càncer de mama, per exemple, té característiques diferents a les del càncer de pulmó. És important entendre que el càncer que s’origina en un òrgan del cos pren les seves característiques d’ell, fins i tot si es propaga a una altra part del cos. Per exemple, el càncer de mama metastàtic en els pulmons continua comportant-se com un càncer de mama quan es mira sota un microscopi, i segueix semblant un càncer que es va originar en el si.

Tipus de càncers

Els càncers es classifiquen de dues maneres: per lloc primari, o la ubicació en el cos on el càncer es va desenvolupar per primera vegada; i pel tipus de teixit en el qual s’origina el càncer (tipus histològic). Aquesta secció està basada en la primera classificació: classificació del càncer basada en el lloc primari.

En aquest sentit, els principals tipus de càncer són:

Factors de risc

El consum de tabac és la causa d’al voltant del 22% del total de les morts per càncer. Un altre 10% s’associa a l’obesitat, mala alimentació, manca d’activitat física, així com el consum d’alcohol. Altres factors inclouen també certes infeccions, exposició a radiacions ionitzants i contaminants ambientals. Als països desenvolupats gairebé el 20% dels càncers es relacionen amb infeccions com l’hepatitis B, l’hepatitis C i el virus del papil·loma humà (VPH). Aquests factors actuen, almenys en part, canviant els gens d’una cèl·lula. Normalment es requereixen molts canvis genètics abans que el càncer es desenvolupi. Finalment, entre el 5 i el 10% dels càncers aproximadament, es deuen a defectes genètics heretats dels pares.

Diagnòstic del càncer

El càncer pot ser detectat mitjançant la identificació de certs signes i símptomes, com un bony, sagnat anormal, tos prolongada, pèrdua de pes inexplicable o un canvi en els moviments intestinals (encara que aquests símptomes poden indicar càncer, poden tenir altres causes que el càncer ). El càncer també pot ser detectat mitjançant proves de cribratge que recomanin als doctors seguir investigant amb imatges mèdiques i confirmar-se amb una biòpsia, així com altres procediments, com ara les nostres innovadores solucions de diagnòstic de càncer, basades en anàlisis de sang no invasives.

Prognosi

El càncer pot ser combatut amb efectivitat en un gran nombre de casos. De fet, avui en dia més persones que mai porten una vida plena després d’un tractament contra el càncer, però és important notar que el càncer que es diagnostica en una etapa primerenca, abans de tenir l’oportunitat de ser massa gran o propagar-se, té més probabilitats de ser tractat amb èxit. Si el càncer s’ha propagat, el tractament serà més difícil i, en general, les possibilitats de supervivència d’una persona seran molt més baixes. D’aquí la missió de BIOPROGNOS: “Millorar els resultats clínics i la qualitat de vida per als pacients de càncer, mitjançant el desenvolupament de solucions de diagnòstic innovadores, no invasives, precises i rendibles”.