Misja i Wizja

Misja

Udoskonalanie badań klinicznych i poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na nowotwory złośliwe poprzez opracowywanie innowacyjnych, nieinwazyjnych, precyzyjnych i opłacalnych rozwiązań diagnostycznych.

Wizja

Bycie najlepszym przedsiębiorstwem klinicznym na świecie, pomagającym pacjentom cieszyć się lepszym zdrowiem.