Medicina complementària i alternativa

Visió general

La medicina complementària i alternativa (CAM) és el terme per a productes i pràctiques mèdiques que no formen part de l’atenció mèdica estàndard.

Tipus de Medicina

Atenció mèdica estàndard

L’atenció mèdica estàndard és una medicina que es practica pels professionals de la salut que tenen un títol en medicina (doctor en medicina). També és practicada per altres professionals de la salut, com ara terapeutes físics, assistents mèdics, psicòlegs i infermeres registrades. La medicina estàndard, a més, es pot anomenar biomedicina o medicina alopàtica, occidental, convencional, ortodoxa o regular.

Medicina complementària

La medicina complementària és un tractament que s’utilitza juntament amb els tractaments mèdics estàndard, però no es considera tractament estàndard. Un exemple és l’ús de l’acupuntura per ajudar a disminuir alguns efectes secundaris del tractament del càncer.

Medicina alternativa

La medicina alternativa és un tractament que s’utilitza en comptes de tractaments mèdics estàndard. Un exemple és l’ús d’una dieta especial per tractar el càncer en comptes de medicaments contra el càncer que recomana un oncòleg.

Medicina integradora

La medicina integradora és un enfocament total de l’atenció mèdica que combina la medicina estàndard amb les pràctiques CAM que s’han demostrat que són segures i efectives.

Seguretat sobre els enfocaments CAM

Algunes de les teràpies CAM han estat objecte d’una avaluació acurada i s’han trobat que són segures i efectives. No obstant això, hi ha d’altres que s’han trobat ineficaces o possiblement nocives. Menys se sap sobre moltes teràpies CAM, i la investigació ha estat més lenta per diversos motius, com ara:

  • Temps i problemes de finançament.
  • Problemes en la recerca d’institucions i investigadors del càncer per treballar amb els estudis.
  • Aspectes normatius.
  • Les teràpies CAM han de ser avaluades amb el mateix procés de recerca llarg i acurat que s’utilitza per avaluar els tractaments estàndard. Generalment, els tractaments estàndard del càncer s’han estudiat per a la seguretat i l’eficàcia mitjançant un procés científic intens que inclou assaigs clínics amb un gran nombre de pacients.

Natural no significa segur

Les teràpies CAM inclouen una àmplia varietat de productes botànics i nutricionals, com ara suplements dietètics, suplements d’herbes i vitamines. Molts d’aquests productes “naturals” es consideren segurs perquè estan presents o produïts per la natura. No obstant, això no és cert en tots els casos. És més, alguns poden afectar el funcionament d’altres medicaments al cos. Per exemple, l’herba de Sant Joan, que algunes persones utilitzen per a la depressió, pot provocar que determinats fàrmacs contra el càncer no funcionin tan bé com deurien.

Els suplements herbals poden ser nocius quan es prenen per si mateixos, amb altres substàncies o amb grans dosis. Per exemple, alguns estudis han demostrat que la “kava kava”, una herba que s’ha utilitzat per ajudar amb l’estrès i l’ansietat, pot causar danys al fetge.

Les vitamines també poden tenir efectes no desitjats al cos. Per exemple, alguns estudis mostren que altes dosis de vitamines, fins i tot vitamina C, poden afectar la forma en què funcionen la quimioteràpia i la radioteràpia. Massa de qualsevol vitamina no és segura, fins i tot en una persona sana.

Els pacients han de dir als metges si estan prenent algun suplement dietètic, independentment de la seguretat que s’anunciï. Això és molt important. Tot i que hi pot haver anuncis o reclams de que s’ha utilitzat durant anys, no demostren que sigui segur o eficaç.

Què haurien de fer els pacients quan utilitzin o considerin les teràpies CAM?

Els pacients amb càncer que utilitzen o consideren l’ús de teràpia complementària i alternativa han de parlar amb el seu metge o infermera. Tingueu en compte que algunes teràpies poden interferir amb un tractament estàndard o fins i tot ser perjudicial. També és una bona idea saber si s’ha demostrat que la teràpia fa el que pretén fer.