Responsabilitat Social Corporativa

Visió general

Com a empresa amb una cadena de subministrament global, reconeixem que tenim la responsabilitat de treballar amb els nostres proveïdors per promoure pràctiques ambientals sostenibles, la salut i la seguretat de les persones i els drets humans fonamentals i la dignitat.

En conseqüència, hem definit un conjunt de normes que descriuen la nostra política en relació amb la Responsabilidad Social Corporativ (RSC) derivada d’una revisió de les millors pràctiques mundials, sistemes de gestió i estàndards reconeguts, com ara: Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen i les convencions fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Cadena de subministrament

Comprem els nostres productes a una gran quantitat de proveïdors en diverses regions: Àsia, Europa, LATAM i Amèrica del Nord.

En aquest sentit, estem molt interessats en les cadenes de subministrament més ecològiques o més “verdes”.

Polítiques de RSC

Polítiques humanes i laborals

Els nostres proveïdors estan obligats a complir amb totes les lleis i normes aplicables de conformitat amb la legislació local. Afirmem que els components clau del nostre enfocament són: medi ambient, salut i seguretat i drets laborals. D’acord amb això, els nostres acords amb els proveïdors inclouen els següents estàndards:

 • Tot empleat ha de ser un empleat voluntari i no ha de haver-hi mà d’obra esclava, convicta o en servitud.
 • Tot empleat ha d’estar en edat de treballar. Els empleats han de complir amb els requisits legals d’edat adequats o tenir almenys 16 anys d’edat, el que sigui més gran.
 • Cada empleat ha de ser contractat, promogut i recompensat en funció de la capacitat i el rendiment, no de les característiques o creences personals. La discriminació basada en raça, color, edat, gènere, orientació sexual, ètnia, religió, discapacitat o maternitat o estat civil no és acceptable.
 • Tots els empleats han de ser tractats amb dignitat i estar lliures d’assetjament sexual, càstigs corporals, coerció mental o física, abús verbal, així com ser capaços d’associar-se lliurement.
 • Tots els empleats han de tenir dret a hores de treball que compleixin amb les lleis locals i els estàndards de la indústria, i que se’ls proporcioni una quantitat de temps lliure raonable, així com una compensació per hores extra.
 • Tots els empleats han de rebre un pagament just per la seva feina amb salaris que compleixin amb els estàndards legals i de la indústria.
 • S’ha de permetre que cada empleat treballi en un entorn de treball segur i saludable i, allà on es proporcionin habitatges per part de l’empresa, aquests tinguin instal·lacions netes i segures. S’espera que els proveïdors compleixin amb totes les lleis apropiades pel que fa a les condicions de treball, ofereixin protecció contra incendis, garanteixin l’accés regular als banys i l’aigua potable, i prenguin mesures per prevenir lesions i l’exposició a riscos per a la salut. També esperem que els proveïdors garanteixin la capacitació adequada en salut i seguretat per als empleats.

Polítiques ambientals

La nostra política ambiental es compon dels següents objectius:

 • Dissenyar productes tenint en compte el medi ambient: reduint el consum d’energia i evitant materials sensibles al medi ambient.
 • Prevenir els residus i la contaminació: minimitzant residus, promovent el reciclatge i prevenint la contaminació.
 • Millorar contínuament el rendiment: implementant un sistema de gestió ambiental.
 • Demostrar responsabilitat a les parts interessades: comunicant el compromís a les parts interessades.
 • Complir amb la llei: respectant les lleis ambientals i assegurant el compliment dels compromisos amb els programes ambientals voluntaris.

El nostre objectiu és complir amb la directiva de la UE sobre Restricció de Substàncies Perilloses (RoHS).

Compliment de les normes de RSC

També tenim clar quines companyies en la cadena de subministrament han de complir amb la nostra política de proveïdors: mentre els nostres principis no varien independentment del nivell de proveïdors, el nostre enfocament en la comunicació i revisió de l’acompliment en relació amb aquestes normes es troba en el nostre nivell de proveïdors de primer nivell. Malgrat aquest enfocament, la violació de les expectatives de ciutadania global dels nostres proveïdors en qualsevol nivell de la nostra cadena de subministrament és inacceptable.

Els nostres compromisos

Pla de compromís

Creiem fermament en la Responsabilitat Social Corporativa, pel que aquesta tasca es troba dins de les responsabilitats del CEO de la companyia, per planificar i desenvolupar, de dalt a baix, les metes i els objectius de RSC de l’organització.

Comptabilitat, auditoria i reporting

Creiem fermament en la comunicació de les accions econòmiques de l’empresa a grups d’interessos particulars dins de la societat i la societat en general. D’aquesta manera, desenvoluparem les mesures adequades i les tècniques de presentació d’informes.

Formació ètica

Creiem fermament en la formació ètica per ajudar a la RSC a estendre’s. L’objectiu d’aquesta capacitació és ajudar als empleats a prendre decisions ètiques quan les respostes no estan clares. El nostre benefici més directe és reduir la probabilitat de “frau”, multes i reputacions danyades per infringir lleis o normes morals.

Sostenibilitat del medi ambient

Creiem fermament en el reciclatge, la gestió de residus, la gestió de l’aigua, les energies renovables, els materials reutilitzables i la reducció de l’ús del paper.

Participació en la comunitat

Creiem fermament en la participació local i busquem la seva promoció mitjançant diferents accions, com donacions a organitzacions no governamentals locals (ONG), proporcionant voluntaris, patrocinant esdeveniments locals, emprant treballadors locals, donant suport al creixement econòmic local o participant en pràctiques de comerç just, entre altres.

Marketing ètic

Creiem fermament en el marketing ètic per als consumidors perquè, en aquest sentit, ens comprometem a no fer comunicats falsos o que busquin la manipulació dels consumidors potencials. Mai.

Llicència social

Finalment, volem aconseguir l’acceptació de la comunitat a través d’una comunicació efectiva, un diàleg significatiu i un comportament ètic i responsable. D’aquesta manera, mostrar aquest compromís amb la RSC és la millor manera d’aconseguir la Llicència Social, mitjançant la millora de la reputació de l’empresa.