RALD

Visió general

RALD (de l’anglès, Rapid Algorithm Development), és el nostre entorn de desenvolupament ―creat per nosaltres mateixos―, especialment dissenyat per a reduir el temps de creació dels nostres Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms (MBDAAs), basat en el concepte PFE (de l’anglès, Product Family Engineering).

Product Family Engineering

El concepte PFE, també conegut com a enginyeria de línia de producte, és un sinònim de “enginyeria de domini” creat per l’Institut d’Enginyeria de Software de Carnegie Mellon, un terme encunyat per James Neighbors en la seva dissertació de 1980 a la Universitat de Califòrnia . Les línies de productes de software són bastant comuns en la nostra vida quotidiana, però abans que una PFE pugui implementar-se amb èxit, cal seguir una sèrie de processos molt extensos. Aquests processos es coneixen com PFE.

PFE pot definir-se com un mètode especialment dissenyat per desenvolupar una arquitectura subjacent de la plataforma de productes d’una organització. Proporciona una arquitectura que es basa en elements comuns, així com en variables prèviament planificades. Les diverses variants del producte poden derivar-se de la família de productes bàsics, la qual cosa crea l’oportunitat de reutilitzar i alhora diferenciar productes de tota la família.

PFE és un enfocament relativament nou per a la creació de nous productes. Es centra en el procés d’enginyeria de nous productes de tal manera que és possible reutilitzar els components del producte i aplicar la variabilitat amb una gran disminució dels costos i el temps, ja que PFE es basa en la reutilització de components tant com sigui possible.

Diferents estudis han demostrat que l’ús d’un enfocament de PFE per al desenvolupament de productes pot tenir diversos beneficis, entre els quals es poden esmentar:

  • Major productivitat
  • Major qualitat
  • Major time-to-market
  • Necessitats laborals més baixes

Gràcies a això, tota la creació de nous MBBDAs des que nous marcadors tumorals candidats són trobats per la nostra eina IIAA (de l’anglès, Iterative Internet Autonomous Agent), és més ràpida i amb la màxima qualitat assegurada: la reutilització de blocs (tant funcionals com de programació ―com si es tractés de simples maons de construcció―), ens permet reduir el temps de desenvolupament, temps de proves, temps d’integració, temps d’implementació, així com el time-to-market, alhora que es garanteix la màxima qualitat en tot el cicle del producte.

A més, també tots els materials de màrqueting i suport (com fullets o ordres de comanda, entre d’altres), segueixen la mateixa base PFE, el que fa que tots els processos de BIOPROGNOS gaudeixin de la màxima eficiència.