Solucions de detecció de càncer

Visió general

Risc hereditari

Els tests de risc hereditari són proves mèdiques que busquen diferents mutacions genètiques hereditàries conegudes. Aquest tipus de proves, que també es diuen proves genètiques predictives, generalment es recomanen quan hi ha determinats tipus de càncer hereditaris en una família i es presumeix la presència d’una mutació genètica com a possible causa dels mateixos.

Amb la finalitat de contribuir a la detecció dels tipus de càncer amb elevada càrrega hereditària, BIOPROGNOS comercialitza una sèrie de tests de risc hereditari de Illumina ―la companyia líder en el genotipat de polimorfisme de nucleòtid simple (de l’anglès, Single Nucleotide Polymorphism o SNP )―, basats en una simple anàlisi de saliva i que busquen posicionar-se com primera línia en l’ajuda a la detecció:

Diagnòstic

Durant anys, el diagnòstic per la imatge i les biòpsies de teixit han estat a l’avantguarda del tractament del càncer, proporcionant importants coneixements sobre el mateix, especialment quan es tracta de detecció.

D’aquesta manera, es van desenvolupar diverses proves d’imatge, principalment de dos grans grups:

Limitacions actuals

Però aquests procediments són inherentment limitats. El risc afegit i l’estrès associat amb la biòpsia pot suposar una situació difícil per als pacients. D’altra banda, per a aquells amb càncers avançats o inaccessibles, la biòpsia i la imatge pot no ser una opció. A més, les exploracions poden ser menys invasives, però no proporcionen informació molecular crítica i tots aquests procediments afegeixen costos significatius durant el curs del tractament.

Finalment, i el més important, la majoria d’aquests procediments per imatge emeten radiació.

Transformant el diagnòstic

D’aquesta manera, BIOPROGNOS ha desenvolupat la seva pròpia tecnologia anomenada MBDAA (de l’anglès, Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms) amb la finalitat de crear una primera línia no invasiva eficaç per al diagnòstic: