Missió i visió

Missió

Millorar els resultats clínics i la qualitat de vida dels pacients amb càncer, mitjançant el desenvolupament de solucions de diagnòstic innovadors, no invasives, precises i rendibles.

Visió

Ser la companyia de referència a nivell mundial en diagnòstic de càncer que permeti a les persones gaudir d’una millor salut.