Detecció i estadificació

Visió general

El càncer pot causar molts símptomes diferents. Molt sovint aquests símptomes no són causats per càncer, sinó per tumors benignes o per altres problemes. Quan algú té símptomes que duren un parell de setmanes, el metge farà un examen físic i realitzarà proves o altres procediments per esbrinar què està causant aquests símptomes.

Si aquests exàmens i procediments troben un càncer, el metge ordenarà un altre conjunt de proves o procediments per esbrinar el seu estadi. L’estadi es refereix a l’abast del càncer i es basa en factors tan importants com el tumor i si s’ha estès. Una vegada que el metge coneix l’estadi del càncer, podrà suggerir el tractament i analitzar el pronòstic amb el pacient. Comprendre el càncer i saber què esperar pot ajudar els pacients a tenir més control i fer front al diagnòstic.

 

Cribratge del càncer

Símptomes de càncer

Diagnòstic del càncer

Estadificació del càncer

Pronòstic del càncer