Tests no invasius de BIOPROGNOS

Visió general

BIOPROGNOS és una companyia de biotecnologia especialitzada en el desenvolupament de tests de diagnòstic no invasius ―basats en una simple anàlisi de sang―, que ajudin a trobar, entendre i abordar diferents tipus de càncer.

Gràcies a les avançades tècniques de detecció i anàlisi de nucleosomes, un equip format per: R. Molina, R.M. Marrades, J.M. Auge, J.M. Escudero, N. Viñolas, N. Reguart, J. Ramírez, X. Filella, L. Molins i A. Agustí ―de l’Hospital Clínic de Barcelona―, va iniciar fa uns 10 anys un assaig per avaluar la utilització de la sang com a eina de diagnòstic precoç del càncer de pulmó. Aquest assaig estava basat en l’anàlisi de nivells irregulars d’aquests nucleosomes d’estructura única en els fluids corporals per, a partir d’aquests, establir si la malaltia era present en el pacient. Aquesta investigació va quedar recollida en article titulat “Avaluació d’un panell combinat de sis marcadors tumorals sèrics per al càncer de pulmó” i publicat l’octubre de 2015 a la AJRCCM (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine), de l’ATS (American Thoracic Society), que BIOPROGNOS va llicenciar al gener de 2016 a través d’un acord exclusiu de transferència de tecnologia entre aquest hospital i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, per a la seva explotació comercial.

 

 

A més, BIOPROGNOS treballa amb altres institucions de primer ordre a nivell mundial per tal de desenvolupar solucions de diagnòstic precoç per a altres tipus de càncer com el càncer d’ovari, pròstata i d’origen desconegut (tots ja finalitzats i amb la corresponent Declaració de Conformitat CE aconseguida).

Transformant el diagnòstic

Els tests MBDAA estan dissenyats per a la detecció qualitativa de diferents marcadors tumorals associats a neoplàsies en fluids corporals.

 

 

Un resultat positiu pot indicar la presència de càncer i ha de ser seguit per altres procediments diagnòstics, com ara un TC (Tomografia Computeritzada) o una colonoscòpia, entre d’altres. Els tests MBDAA estan especialment indicats per a examinar a homes i dones de 40 anys o més, que tinguin un risc mitjà típic de càncer de pulmó, ovari o de pròstata. Qualsevol resultat positiu ha de ser seguit i verificat per altres procediments de diagnòstic. D’altra banda, davant d’un resultat negatiu, els pacients han de continuar participant en un programa de detecció en un interval i amb un mètode apropiat per a cada pacient.

La possibilitat de substituir biòpsies i exploracions addicionals per una prova de sang o d’orina possibilita als metges la flexibilitat de crear un pla de monitoratge que s’ajusti a pràcticament qualsevol entorn d’atenció del pacient. D’altra banda, per als pacients amb càncers avançats que no poden ser candidats per als procediments de diagnòstic invasiu, els tests MBDAA també poden proporcionar informació valuosa que anteriorment no estava disponible per als professionals de la salut.

Tests MBDAA ja desenvolupats

BIOPROGNOS ja ha desenvolupat diversos tests MBDAA no invasius per a la detecció i diagnòstic del càncer. Consulteu les següents pàgines per obtenir més informació sobre ells:

Full de ruta

L’enfocament en investigació i desenvolupament de BIOPROGNOS, així com l’experiència del nostre personal de I+D, ens ofereix un avantatge única per al desenvolupament de noves proves de detecció per a altres tipus de càncers, el que ens permet acostar-nos més a la nostra visió: ser la companyia de referència a nivell mundial en diagnòstic de càncer que permeti a les persones gaudir d’una millor salut.

En aquest sentit, BIOPROGNOS està aplicant tot el know-how adquirit prèviament al desenvolupament de nous MBDAAs per al diagnòstic de càncer de bufeta, cap i coll, colorectal, estómac, fetge, pàncrees, testicle i tiroides, entre d’altres.