Entendre el càncer

Visió general

El càncer no és una sola malaltia, sinó una col·lecció de malalties relacionades que poden aparèixer gairebé en qualsevol part del cos. En el més bàsic, el càncer és una malaltia dels gens a les cèl·lules del nostre organisme. Els gens controlen la forma en què les nostres cèl·lules funcionen. Tanmateix, els canvis en aquests gens poden provocar un funcionament defectuós de les cèl·lules, fent que creixin i es divideixin quan no ho hagin de fer, o que les impedeixi morir quan ho hagin de fer. Aquestes cèl·lules anormals poden convertir-se en càncer.

Entendre com els canvis genètics causen càncer és una forma d’entendre aquesta malaltia, mentre que les estadístiques del càncer és una altra. Les estadístiques del càncer ajuden els científics a comprendre la càrrega del càncer en la societat. Les estadístiques ens poden explicar coses com la quantitat de persones que es diagnostiquen i moren de càncer cada any i la quantitat de persones que viuen després d’un diagnòstic de càncer. Els canvis en les estadístiques al llarg del temps poden ajudar els científics a trobar àrees on calen avenços.

Les estadístiques del càncer també ajuden els científics a comprendre les disparitats en la salut del càncer. Exemples de disparitats inclouen: les majors taxes de mortalitat per càncer, l’ús menys freqüent de proves de detecció establides i taxes més altes de diagnòstic avançat del càncer que es troben en determinats grups de persones.

 

Què és el càncer

Estadístiques del càncer

Factors de risc del càncer

La genètica del càncer