Càncer de mama

Visió general

El càncer de mama s’origina quan les cèl·lules de la mama comencen a créixer fora de control. Aquestes cèl·lules generalment formen un tumor que sovint es pot veure en una mamografia o es pot palpar. El tumor és maligne (cancerós) si les cèl·lules poden créixer (envair) teixits circumdants o disseminar (metàstasi) a àrees distants del cos. El càncer de mama passa gairebé sempre en dones, però també pot presentar-se en homes, tot i que menys.

El càncer de mama pot iniciar-se en diferents parts del pit: la majoria dels càncers de mama comencen en els conductes que porten la llet al mugró (càncers ductals); alguns comencen a les glàndules que produeixen llet materna (càncers lobulars); i un petit nombre de càncers comencen a altres teixits del pit.

Tipus de càncer de mama

El càncer de mama es classifica en dos tipus principals segons l’aparença de les cèl·lules del càncer de mama sota el microscopi:

 • Carcinomes: tipus de càncer que comença en les cèl·lules que recobreixen òrgans i teixits de la mama (cèl·lules epitelials). De fet, els càncers de mama sovint són un tipus de carcinoma anomenat adenocarcinoma, que és un carcinoma que comença en el teixit glandular.
 • Sarcomes: tipus de càncer que comença en les cèl·lules musculars, cèl·lules grasses o en el teixit conjuntiu.

En alguns casos, un sol tumor de mama pot ser una combinació de diferents tipus o ser una barreja de càncer invasiu i in situ, i en alguns tipus més rars de càncer de mama, les cèl·lules canceroses poden arribar a no formar un tumor.

El càncer de mama també es pot classificar en funció de les proteïnes trobades en les cèl·lules canceroses, en grups com a receptors hormonals positius o triples negatius.

Factors de risc

Diferents factors poden augmentar el risc de càncer de mama. Alguns factors de risc es poden controlar, per exemple, deixar de fumar, però altres no, com els antecedents familiars.

Els factors de risc per al càncer de mama inclouen:

 • Envelliment
 • Factors de risc genètics
 • Antecedents familiars de càncer de mama
 • Antecedents personals de càncer de mama
 • Raça i origen ètnic
 • Teixit mamari dens
 • Certes afeccions benignes de la mama
 • Carcinoma lobular in situ
 • Períodes menstruals
 • Radioteràpia en el tòrax anterior
 • Control de la natalitat
 • Teràpia hormonal després de la menopausa
 • Consum d’alcohol
 • Sobrepès o obesitat
 • Sedentarisme

Símptomes i signes

Encara que la majoria dels càncers de mama poden desenvolupar un nòdul o una massa en el pit (generalment una massa indolora, dura i de de vores irregulars), no passa el mateix en tots els casos. A més, hi ha altres símptomes de càncer de mama que s’han de vigilar, com:

 • Embalum o massa al pit
 • Inflor de tot o part d’un pit (fins i tot sense presència d’un embalum)
 • Irritació de la pell o formació de clotets
 • Dolor a la mama o al mugró
 • Retracció del mugró (girat cap a dins)
 • Envermelliment, descamació o engrossiment de la pell del mugró o del pit
 • Secreció del mugró que no sigui la llet materna

De vegades, un càncer de mama pot disseminar als ganglis limfàtics sota el braç o al voltant de la clavícula i causar un embalum o inflor allà, fins i tot abans que el tumor original en el teixit mamari sigui prou gran com per detectar-se. Els ganglis limfàtics inflamats també han de ser reportats al seu metge.

Prognosi

Avui en dia, el càncer de mama s’ha convertit en una malaltia molt comuna en les dones entre 30 i 50 anys d’edat. En el cas d’aquest tipus de càncer, la taxa de supervivència a 5 anys per a les dones amb càncer de mama en estadi 0 o estadi I és propera al 100% i al voltant del 93% per aquells en estadi II. En estadi III, la taxa de supervivència a 5 anys és més o menys el 72% i, per tant, no és tan letal com altres tipus de càncer en aquest nivell de desenvolupament. No obstant això, els càncers de mama que ja s’han disseminat a altres parts del cos són més difícils de tractar i tendeixen a tenir un pitjor pronòstic. Els càncers de mama metastàtics o en estadi IV tenen una taxa de supervivència a 5 anys d’aproximadament el 22%. Tot i així, sovint hi ha moltes opcions de tractament disponibles per a dones amb aquesta etapa de càncer de mama.

Diagnòstic del càncer de mama

IMPORTANT: EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER ÉS DE VITAL IMPORTÀNCIA JA QUE UN CÀNCER DIAGNOSTICAT A UNA ETAPA PRIMERENCA -ABANS QUE HAGI CRESCUT MASSA O S’HAGI PROPAGAT A ALTRES ZONES DEL COS-, TÉ MAJOR PROBABILITAT DE SER TRACTAT AMB ÈXIT. PER CONTRA, SI EL CÀNCER S’HA DISSEMINAT A ALTRES ÒRGANS, EL SEU TRACTAMENT ES FA MÉS DIFÍCIL, I GENERALMENT LA PROBABILITAT DE SUPERVIVÈNCIA ÉS MOLT MÉS BAIXA.

Com es pot apreciar en el següent gràfic, en el càncer de mama, com en molts altres càncers, presenta una mortalitat substancialment més alta en pacients on la malaltia es diagnostica en una etapa més avançada o si aquesta ja s’ha metastatitzat a altres òrgans.

Font: Programa SEER (de l’anglès, Surveillance, Epidemiology and End Results) de l’Institut Nacional del Càncer dels EUA.

Estat de l’art

Hi ha una àmplia gamma de tècniques que els doctors poden utilitzar per a la detecció del càncer de mama. Algunes d’aquestes tècniques són: exàmens dels pits, procediments de diagnòstic per la imatge ―com la mamografia o la ressonància magnètica―, i les biòpsies. No obstant això, aquests procediments presenten algunes limitacions: en primer lloc, la baixa eficàcia de l’examen dels pits manual; en segon lloc, la necessitat d’una certa mida perquè qualsevol nòdul o massa pugui ser detectada mitjançant els procediments de diagnòstic per la imatge (així com l’elevat cost d’aquests procediments); i, finalment, l’estrès derivat de l’obtenció de la biòpsia així com la gran invasivitat de la prova.

Revolució Diagnòstica

Aquí és on el nostre test OncoBREAST Dx pot ajudar en ser una solució de diagnòstic innovadora, no invasiva, precisa i rendible, basada en una simple anàlisi de sang que pot detectar el càncer de mama amb un 91,7% sensibilitat i un 93,6% d’especificitat, mentre que redueix de manera molt significativa el nombre de falsos positius i falsos negatius típics d’altres procediments de diagnòstic. El que es tradueix en un estalvi de fins al 90% de les biòpsies a què les pacients s’han de sotmetre per confirmar o descartar malignitat davant una troballa sospitosa.

Per a més informació sobre OncoBREAST Dx, el nostre Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms (MBDAAs) per al diagnòstic del càncer de mama, premi el següent botó:

 

OncoBREAST Dx