Sistemes RADS (Reporting and Data Systems)

Visió general

Els beneficis potencials de la normalització són ben coneguts: millorar la comunicació entre el radiòleg i els doctors; reduir l’omissió de la informació pertinent en els informes; reduir la variabilitat i l’error en la interpretació de la imatge; facilitar el seguiment dels resultats i proporcionar una eina per garantir la qualitat i la investigació.

A més, el mínim error en la interpretació de la llegenda que descriu els resultats d’un estudi per imatge pot modificar tant la decisió mèdica d’iniciar o no algun tractament, o de fer-ho amb una tècnica més o menys invasiva.

En aquest sentit, l’American College of Radiology (ACR) va iniciar el 1993 el desenvolupament del Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS).

En els últims anys, s’han desenvolupat diversos sistemes orientats al diagnòstic d’altres malignitats basats en BI-RADS. No obstant això, la seva utilitat encara està per demostrar-se, per la qual cosa s’estan revisant de manera continuada els sistemes de puntuació per aplicar-los a la pràctica clínica diària.

BI-RADS és l’únic sistema de puntuació validat que està actualment en ús en la pràctica clínica. La seva utilitat ha estat demostrada tant en investigació, educació, així com en la millora de la qualitat, però els altres sistemes ―en les seves versions actuals―, també poden ser útils als doctors en el diagnòstic de càncer.

Els sistemes RADS desenvolupats fins al moment estan especialment dissenyats per als càncers de mama, colorectal, ginecològic, fetge, pulmó, pròstata i tiroides.

Sistemes RADS Online

BIOPROGNOS ha implementat accés en línia ―per a fins formatius o educatius―, a 9 dels 10 RADS actualment existents per a la detecció de càncer. El seu ús és gratuït i disposa d’accés il·limitat.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS

 
 

Consulteu les següents pàgines per obtenir més informació sobre els diferents sistemes RADS: