NI-RADS per a TC, PET/TC i ressonància magnètica

Visió general

NI-RADS va ser desenvolupat per ajudar en l’avaluació i informe de pacients amb càncer de cap i coll (en anglès, Head&Neck, H&N) tractat.

Les masses del coll, especialment en el context del tractament previ per al càncer de cap i coll, poden ser molt complexes d’interpretar, de manera que, a causa d’això, el Col·legi Americà de Radiologia (en anglès, American College of Radiology, ACR) va formar un comitè amb dos objectius:

  • Produir un lèxic per a descriure les masses del coll en TC, PET/TC i ressonància magnètica (els termes descriptius s’elegiran després d’una revisió per maximitzar la capacitat de distingir masses benignes de les malignes en dos escenaris clínics):
    • Pacients amb una nova massa al coll
    • Pacients amb càncer conegut de cap i coll sotmesos a vigilància per imatges
  • Basant-se en aquest lèxic, desenvolupar un Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges del Coll (NI-RADS) per estratificació del risc estandarditzat amb l’objectiu d’informar als metges sobre quines masses del coll justifiquen la biòpsia en dos escenaris clínics:
    • Pacients amb una nova massa al coll
    • Pacients amb càncer conegut de cap i coll sotmesos a vigilància per imatges

Eina Online

BIOPROGNOS està implementant ―per a fins formatius o educatius―, la darrera versió de NI-RADS per al cribratge i la detecció de càncer de cap i coll. El seu ús serà gratuït i no estarà limitat.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS