PI-RADS

Informacje ogólne

Aby udoskonalić wczesne diagnozowanie i skuteczne leczenie raka gruczołu krokowego, stowarzyszenie American College of Radiology (ACR), fundacja AdMeTech Foundation oraz towarzystwo European Society of Urogenital Radiology (ESUR) połączyły siły w celu opracowania wytycznych Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS). Celem prac było przyspieszenie przeniesienia wysokiej jakości obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego z laboratoriów do pacjentów, aby rozwiązać najważniejszą kwestię związaną z leczeniem raka gruczołu krokowego – ograniczenie liczby niepotrzebnych biopsji oraz terapii.

W ramach tego systemu, każdy z parametrów: T2WI, DWI, DCE-MRI i MRSI (opcjonalnie) oceniany jest według 5-stopniowej skali. Ponadto, każdej zmianie przypisuje się wynik ogólny umożliwiający przewidzenie, czy zmiana jest nowotworem złośliwym istotnym klinicznie. Proces oceny powinien obejmować podział gruczołu krokowego na 16 (wymóg minimalny) lub 27 sektorów (wymóg optymalny).

Wykazano dobrą lub umiarkowaną spójność między uzyskanymi obserwacjami w odniesieniu do wyniku PI-RADS. Badanie przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem dr. L. Schimmöllera wykazało wysoką czułość i ujemną wartość predykcyjną systemu PI-RADS dla zmian poddanych biopsji. Natomiast zespół pod kierownictwem M.C. Roethke ocenił system PI-RADS pod kątem wykrywania raka gruczołu krokowego przy pomocy rezonansu magnetycznego lub biopsji wykonywanej pod kontrolą przezodbytniczego badania ultrasonograficznego. Według badaczy, system ten przynosi korzyści w zakresie określania prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu złośliwego oraz identyfikowania miejsc, z których należy pobrać materiał do biopsji.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― system PI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka gruczołu krokowego. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

rads-pi-rads-ipad

Wersja 2 systemu Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS) jest udostępniana na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku PI-RADS dla rezonansu magnetycznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją PI-RADS.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. ACR (2015). PI-RADS Prostate Imaging-Reporting and Data System. Version 2. American College of Radiology. PDF.

Publikacje powiązane

  1. Barret, T., Turkbey, B.,et al. (2015). PI-RADS version 2: what you need to know. Clinical Radiology, 70: 1165-1176. DOI: 10.1016/j.crad.2015.06.093.
  2. Rosenkrantz, A. B., Ginocchio L. A., et al. (2016). Interobserver reproducibility of the PI-RADS Version 2 lexicon: A Multicenter Study of Six Experienced Prostate Radiologists. Radiology, 000: 1-12. DOI: 10.1148/radiol.2016152542.
  3. Röthke, M., Blondin, D., et al. (2013). PI-RADS Classification: Structured Reporting for MRI of the Prostate. Clinical Men’s Health. DOI: 10.1055/s-0032-1330270.
  4. Turkbey, B., Choyke, P. L. (2015). PIRADS 2.0: what is new?. Turkish Society of Radiology. Diagnostic and Interventional Radiology, 21: 382-384. DOI: 10.5152/dir.2015.15099.
  5. Weinreb, J. C., Barentsz, J. O., et al. (2015). PI-RADS Prostate Imaging-Reporting and Data System: 2015, Version 2. European Association of Urology. European Urology, 69: 16-40. DOI: 10.1016/j.eururo.2015.08.052.