PI-RADS per a ressonància magnètica

Visió general

Per millorar el diagnòstic precoç i el tractament del càncer de pròstata, el Col·legi Americà de Radiologia (en anglès, American College of Radiology, ACR), la Fundació AdMeTech i la Societat Europea de Radiologia Urogenital (en anglès, European Society of Urogenital Radiology, ESUR) van realitzar un esforç conjunt per desenvolupar estàndards per al Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges de Pròstata (PI-RADS). L’objectiu era accelerar la transferència de ressonàncies magnètiques d’alta qualitat dels laboratoris als pacients per abordar la necessitat més important en l’atenció del càncer de pròstata, reduint les biòpsies innecessàries i el tractament.

En aquest sistema de puntuació, cada paràmetre: T2WI, DWI, DCE-MRI i MRSI (opcional) puntuen en una escala de cinc punts. A més, a cada lesió se li assigna una puntuació global per predir la seva probabilitat de ser un càncer clínicament significatiu. La puntuació hauria d’incloure com a mínim un requisit de 16 divisions de les regions de la pròstata i com un requisit òptim, 27 regions.

En l’estudi de Schimmöller et al., PI-RADS va mostrar una alta sensibilitat i un alt valor predictiu negatiu per a les lesions biopsiadas. Roethke et al., van avaluar PI-RADS per a la detecció de càncer de pròstata en pacients amb biòpsia guiada per fusió de ressonància magnètica i ecografia transrectal. Van concloure que el sistema és beneficiós per indicar la probabilitat de càncer i també és valuós per identificar els llocs als quals es dirigirà la biòpsia.

Eina Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per a fins formatius o educatius―, la darrera versió de PI-RADS per al cribratge i la detecció de càncer de pròstata. El seu ús és gratuït i no està limitat.

rads-pi-rads-ipad

El Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges de Pròstata (PI-RADS) està llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades del pacient, el nostre algoritme de PI-RADS per a ressonància magnètica genera un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviar per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades del pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de PI-RADS.

La ciència darrera del PI-RADS per a ressonància magnètica

Investigacions de referència

  1. ACR (2015). PI-RADS Prostate Imaging-Reporting and Data System. Version 2. American College of Radiology. PDF.

Altres investigacions relacionades

  1. Barret, T., Turkbey, B., et al. (2015). PI-RADS version 2: what you need to know. Clinical Radiology, 70: 1165-1176. DOI: 10.1016/j.crad.2015.06.093.
  2. Rosenkrantz, A. B., Ginocchio L. A., et al. (2016). Interobserver reproducibility of the PI-RADS Version 2 lexicon: A Multicenter Study of Six Experienced Prostate Radiologists. Radiology, 000: 1-12. DOI: 10.1148/radiol.2016152542.
  3. Röthke, M., Blondin, D., et al. (2013). PI-RADS Classification: Structured Reporting for MRI of the Prostate. Clinical Men’s Health. DOI: 10.1055/s-0032-1330270.
  4. Turkbey, B., Choyke, P. L. (2015). PIRADS 2.0: what is new?. Turkish Society of Radiology. Diagnostic and Interventional Radiology, 21: 382-384. DOI: 10.5152/dir.2015.15099.
  5. Weinreb, J. C., Barentsz, J. O., et al. (2015). PI-RADS Prostate Imaging-Reporting and Data System: 2015, Version 2. European Association of Urology. European Urology, 69: 16-40. DOI: 10.1016/j.eururo.2015.08.052.