GI-RADS

Informacje ogólne

Na podstawie klasyfikacji Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) opracowanej w 1993 roku przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR), która kategoryzuje zmiany w piersiach zgodnie ze stopniem podejrzenia występowania nowotworu złośliwego, w 2009 roku zespół pod kierownictwem F. Amora zaproponował dostosowanie tego systemu do ginekologicznego badania ultrasonograficznego mającego na celu ocenę guzów przydatków, znanego na całym świecie jako system Gynecologic Imaging Reporting and Data System (GI-RADS), opartego na rozpoznawaniu wzorców i kryteriach zalecanych przez grupę International Ovarian Tumor Analysis (IOTA).

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― system GI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania ginekologicznych nowotworów złośliwych. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

Gynecologic Imaging Report and Database System (GI-RADS) jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku GI-RADS dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją GI-RADS.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. Amor, F., Alcázar, J. L., et al. (2011). GI-RADS reporting system for ultrasound evaluation of adnexal masses in clinical practice: a prospective multicenter study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 38: 450-455. DOI: 10.1002/uog.9012.
  2. Amor, F., Vaccaro, H., et al. (2008). Gynecologic Imaging Reporting and Data System; A new proposal for classifying Adnexal Masses on the Basis of Sonographic Findings. American Institute of Ultrasound in Medicine. Journal of Ultrasound in Medicine, 28: 285-291. PMID: 19244063.

Publikacje powiązane

  1. Rams, N., Muñoz, R., (2015). Resultados de la clasificación “Gynecologic Imaging reporting and Data System” para la catalogación de masas anexiales. Progresos de Obstetricia y Ginecología, 58(3): 125-129. DOI: 10.1016/j.pog.2014.11.020.
  2. Timmerman, D., Valentin, L., et al. (2000). Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 16: 500-505. DOI: 10.1046/j.1469-0705.2000.00287.x.