GI-RADS per a ecografia transvaginal

Visió general

Basant-se en la classificació del Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges Mamàries (de l’anglès, Breast Imaging Reporting and Data System, BI-RADS®) desenvolupat pel Col·legi Americà de Radiologia (de l’anglès, American College of Radiology, ACR) en 1993, que classifica les lesions mamàries de manera efectiva segons el nivell de sospita de malignitat, el 2009 Amor, F. et al., van suggerir adaptar aquest sistema a ultrasò ginecològic per a l’avaluació de masses annexials, també conegut mundialment com a Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges Ginecològiques (GI-RADS) i basat en patrons de reconeixement i criteris recomanats pel grup International Ovarian Tumor Analysis (IOTA).

Eina Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per a fins formatius o educatius―, la darrera versió de GI-RADS per al cribratge i la detecció de càncer ginecològic. El seu ús és gratuït i no està limitat.

El Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges Ginecològiques (GI-RADS) està llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades de la pacient, el nostre algoritme de GI-RADS per a ecografia transvaginal genera un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviar per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades de la pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de GI-RADS.

La ciència darrera del GI-RADS per a ecografia transvaginal

Investigacions de referència

  1. Amor, F., Alcázar, J. L., et al. (2011). GI-RADS reporting system for ultrasound evaluation of adnexal masses in clinical practice: a prospective multicenter study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 38: 450-455. DOI: 10.1002/uog.9012.
  2. Amor, F., Vaccaro, H., et al. (2008). Gynecologic Imaging Reporting and Data System; A new proposal for classifying Adnexal Masses on the Basis of Sonographic Findings. American Institute of Ultrasound in Medicine. Journal of Ultrasound in Medicine, 28: 285-291. PMID: 19244063.

Altres investigacions relacionades

  1. Rams, N., Muñoz, R., (2015). Resultats de la classificació “Gynecologic Imaging reporting and Data System” per a la catalogació de masses annexials. Progressos d’Obstetrícia i Ginecologia, 58 (3): 125-129. DOI: 10.1016/j.pog.2014.11.020.
  2. Timmerman, D., Valentin, L., et al. (2000). Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 16: 500-505. DOI: 10.1046/j.1469-0705.2000.00287.x.