Zrozumieć nowotwory złośliwe

Informacje ogólne

Rak nie jest pojedynczą chorobą, ale grupą powiązanych schorzeń, które mogą wystąpić w zasadzie w każdym miejscu w organizmie. W najbardziej podstawowym ujęciu, rak to choroba genów znajdujących się w komórkach ciała. Geny kontrolują sposób funkcjonowania komórek. Mutacje tych genów mogą zaburzać działanie komórek, powodując ich niekontrolowany wzrost i proliferację w nieodpowiednim momencie lub hamując proces apoptozy, czyli zaprogramowanego obumierania komórek. Takie zmutowane komórki mogą przekształcić się w nowotwór złośliwy.

Zrozumienie wpływu zmian genetycznych na powstawanie raka to jeden ze sposobów na poznanie nowotworów złośliwych. Innym sposobem jest analiza statystyk dotyczących tej grupy chorób. Statystyki te pomagają naukowcom zrozumieć obciążenie społeczeństwa związane z chorobą nowotworową oraz informują o liczbie osób, u których rozpoznawany jest rak i liczbie osób umierających z jego powodu każdego roku, a także o liczbie osób żyjących po postawieniu diagnozy. Analiza zmian statystyk w czasie umożliwia naukowcom wskazanie obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie udoskonaleń.

Statystyki te pomagają również zrozumieć rozbieżności w dziedzinie onkologii, takie jak wyższy współczynnik umieralności na raka, rzadsze korzystanie z badań przesiewowych o udowodnionej skuteczności czy większa liczba przypadków raka diagnozowanych w zaawansowanym stadium w określonych grupach demograficznych.

 

Czym jest nowotwór złośliwy?

Statystyki dotyczące nowotworów złośliwych

Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy

Genetyka nowotworów złośliwych