Algorytmy RADS (Reporting and Data Systems)

Informacje ogólne

Potencjalne korzyści płynące ze standaryzacji procesów są powszechnie znane: poprawa komunikacji pomiędzy radiologami i klinicystami; ograniczenie przypadków pomijania istotnych informacji w raportach; ograniczenie zmienności opisów oraz błędów powstających podczas interpretacji wyników badań obrazowych; ułatwienie monitorowania rezultatów; dostarczenie narzędzi umożliwiających przeprowadzanie dalszych badań oraz zapewnienie należytej jakości.

Co więcej, każdy – nawet minimalny – błąd w interpretacji legendy opisującej wyniki badań obrazowych może wpłynąć na podjęcie decyzji o wszczęciu dalszego leczenia lub rezygnacji z niego, a w przypadkach spornych – o wyborze mniej lub bardziej inwazyjnej techniki.

Z tego względu, w 1993 roku stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) rozpoczęło prace nad systemem Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS).

W ostatnich latach opracowano różne systemy ukierunkowane na wykrywanie chorób w oparciu o system BI-RADS, jednakże ich użyteczność nie została jeszcze udowodniona: nadal prowadzone są prace mające na celu potwierdzenie skuteczności systemów oceny oraz zastosowania ich w codziennej praktyce klinicznej.

System BI-RADS to jedyny zweryfikowany system oceny stosowany obecnie w praktyce klinicznej. Jego użyteczność w zakresie badań, edukacji i poprawy jakości została już udowodniona. Niemniej jednak, inne systemy również mogą stanowić wsparcie dla lekarzy podczas diagnozowania nowotworów złośliwych.

Systemy RADS opracowano już dla nowotworów złośliwych piersi, jelita grubego, wątroby, płuca, gruczołu krokowego, tarczycy oraz nowotworów ginekologicznych.

Online Reporting and Data Systems (RADS)

BIOPROGNOS umożliwia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― dostęp online do algorytmów 9 z 10 obecnie istniejących systemów RADS w celu wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

 
 

Uzyskaj dostęp do algorytmów RADS

 
 

Na poniższych stronach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące systemów RADS Online: