Rozwiązania z zakresu diagnostyki nowotworów złośliwych

Informacje ogólne

Ryzyko dziedziczne

Testy dziedzicznego ryzyka to badania wykrywające różne znane dziedziczne mutacje genetyczne. Ten rodzaj testów, zwany również genetycznymi testami predykcyjnymi, zleca się zazwyczaj w przypadku występowania określonych dziedzicznych nowotworów złośliwych w rodzinie, których prawdopodobną przyczyną jest mutacja genetyczna.

Firma BIOPROGNOS pragnie przyczynić się do wykrywania nowotworów złośliwych, których częstą przyczyną są dziedziczne predyspozycje, oferując spółce Illumina – wiodącemu przedsiębiorstwu zajmującemu się genotypowaniem polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (ang. Single Nucleotide Polymorphism, SNP) – serię testów dziedzicznego ryzyka, które bazują na prostym badaniu śliny i mogą stać się testami pierwszego wyboru w zakresie wspierania procesu diagnostycznego:

Diagnostyka

Przez wiele lat biopsje i badania obrazowe były podstawą leczenia onkologicznego, dostarczając istotnych informacji o nowotworach złośliwych, w szczególności w odniesieniu do ich wykrywania.

W tym zakresie opracowano wiele badań obrazowych, których autorami są przede wszystkim dwie duże grupy:

Obecne ograniczenia

Procedury te wiążą się jednakże z pewnymi ograniczeniami. Biopsja stanowi źródło ryzyka i stresu, które dodatkowo obciążają pacjenta. U osób z zaawansowanym nowotworem złośliwym lub zmianami, do których nie można dotrzeć, biopsja może być wykluczona. Badania obrazowe mogą być mniej inwazyjne, ale nie dostarczają krytycznych informacji o cząsteczkach i komórkach. Procedury te wiążą się również z ogromnymi dodatkowymi kosztami w trakcie leczenia.

Przede wszystkim jednak, podczas większości tych badań emitowane jest promieniowanie.

Zmieniając oblicze diagnostyki

Z tego względu firma BIOPROGNOS opracowała swoją własną technologię zwaną „Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms” (MBDAA) – algorytmy określające aktywność choroby na podstawie szeregu biomarkerów, które stanowią nieinwazyjną metodę diagnostyczną pierwszego wyboru: