Rodzaje terapii nowotworów złośliwych

Informacje ogólne

Istnieje wiele różnych metod leczenia nowotworów złośliwych. Rodzaj terapii zależy od typu i stopnia zaawansowania raka.

Niektórzy pacjenci są leczeni przy pomocy tylko jednej metody. U większości jednak stosowane są kombinacje, na przykład zabieg operacyjny z chemioterapią i/lub radioterapią. Konieczność leczenia onkologicznego to dla każdego pacjenta trudne doświadczenie – musi się on wiele nauczyć i przemyśleć, a uczucie przytłoczenia i dezorientacji jest zupełnie normalne. Niemniej jednak, rozmowa z lekarzem oraz zapoznanie się z rodzajami leczenia może ułatwić pacjentowi odzyskanie poczucia kontroli nad sytuacją. Proponowane przez nas pytania do lekarza dotyczące leczenia mogą okazać się pomocne.

Rodzaje terapii nowotworów złośliwych

Zabieg operacyjny

Zabieg wykonywany w ramach terapii onkologicznej oznacza operacyjne usunięcie przez chirurga zmiany nowotworowej. Pacjenci powinni zapoznać się ze sposobami wykorzystywania zabiegów operacyjnych w leczeniu nowotworów złośliwych oraz z prawdopodobnym przebiegiem wydarzeń przed, w trakcie i po zabiegu.

Radioterapia

Radioterapia to rodzaj leczenia nowotworów złośliwych wykorzystujący duże dawki promieniowania w celu zabicia komórek nowotworowych i zmniejszenia guzów. Pacjenci powinni zapoznać się m.in. z rodzajami promieniowania i przyczynami występowania skutków ubocznych oraz dowiedzieć się, których skutków mogą spodziewać się w swoim przypadku.

Chemioterapia

Chemioterapia to metoda leczenia nowotworów złośliwych, w której do zabijania komórek nowotworowych wykorzystywane są leki. Pacjenci powinni zapoznać się z zasadą działania chemioterapii, przyczynami występowania skutków ubocznych oraz stosowaniem tego rodzaju terapii w kombinacji z innymi metodami leczenia.

Immunoterapia jako metoda leczenia nowotworów złośliwych

Immunoterapia to rodzaj leczenia, który wspomaga układ odpornościowy w walce z nowotworem. Pacjenci powinni zapoznać się z rodzajami immunoterapii oraz dowiedzieć się, czego mogą się spodziewać w trakcie leczenia.

Terapia celowana

Terapia celowana to rodzaj leczenia onkologicznego ukierunkowany na zmiany w komórkach nowotworowych, które pomagają im rosnąć, dzielić się i rozprzestrzeniać. Pacjenci powinni zapoznać się ze sposobem działania terapii celowanej i najczęściej spotykanymi skutkami ubocznymi.

Terapia hormonalna

Terapia hormonalna to rodzaj leczenia, który spowalnia lub zatrzymuje wzrost guzów piersi i gruczołu krokowego, które wykorzystują hormony, aby rosnąć. Pacjenci powinni zapoznać się z rodzajami terapii hormonalnej i możliwymi skutkami ubocznymi.

Przeszczep komórek macierzystych

Przeszczep komórek macierzystych to zabieg zastąpienia krwiotwórczych komórek macierzystych – zniszczonych wskutek chemioterapii lub radioterapii – zdrowymi komórkami. Pacjenci powinni zapoznać się z rodzajami przeszczepów, możliwymi skutkami ubocznymi oraz sposobami wykorzystywania przeszczepu komórek macierzystych w terapii onkologicznej.

Medycyna precyzyjna

Medycyna precyzyjna pomaga lekarzom dobrać taki rodzaj leczenia, który ma największe szanse powodzenia u danego pacjenta na podstawie zrozumienia genetycznego profilu ich choroby. Pacjenci powinni zapoznać się z rolą, jaką medycyna precyzyjna odgrywa w terapii nowotworów złośliwych, w tym z metodami identyfikacji mutacji genetycznych w komórkach nowotworowych chorego oraz wykorzystania tej wiedzy do dobrania odpowiedniego leczenia.