Rodzaje nowotworów złośliwych

Informacje ogólne

Nowotwory złośliwe klasyfikowane są według dwóch kryteriów: lokalizacji ogniska pierwotnego (miejsca w organizmie, w którym rak pojawił się po raz pierwszy) oraz rodzaju tkanki, w której pojawił się rak (kryterium histologiczne). Poniżej przedstawiono pierwszą metodę klasyfikacji, według lokalizacji ogniska pierwotnego.

Według tego podziału, główne rodzaje raka to: