Nieinwazyjne testy BIOPROGNOS

Informacje ogólne

BIOPROGNOS stanowi wydzieloną spółkę w Hospital Clínic of Barcelona (Barcelona, Catalonia), specjalizującą się w spersonalizowanych testach z krwi oraz moczu, mających na celu odnalezienie, poznanie i odpowiednie leczenie nowotworów złośliwych, a także innych chorób i występującego ryzyka.

Dzięki najnowocześniejszym technikom wykrywania i analizy markerów nowotworowych zespół w składzie: Molina, R., R. M. Marrades, J. M. Auge, J. M. Escudero, N. Vinolas, N. Reguart, J. Ramirez, X. Filella, L. Molins i A. Agusti z Hospital Clínic de Barcelona około 10 lat temu rozpoczął badania nad wykorzystywaniem krwi jako narzędzia wczesnej diagnostyki raka płuca. Na podstawie oceny nieregularnych poziomów markerów o unikalnej strukturze znajdujących się w płynach ustrojowych poprzez ich mierzenie i analizę szukano potwierdzenia lub wykluczenia choroby u pacjenta. Badania te zakończyły się przygotowaniem pracy naukowej opublikowanej w październiku 2015 roku pod tytułem „Ocena połączonego panelu sześciu markerów nowotworowych raka płuca wykrywanych w surowicy” (Assessment of a Combined Panel of Six Serum Tumor Markers for Lung Cancer), którą udostępniono BIOPROGNOS na zasadzie licencji w styczniu 2016 roku na mocy wyłącznej umowy przekazania technologii zawartej z Hospital Clínic de Barcelona i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica do celów wykorzystywania komercyjnego i dalszych innowacji.

 

 

Ponadto, BIOPROGNOS rozpoczęło współpracę z innymi wiodącymi instytucjami z całego świata w celu opracowania rozwiązań w zakresie wczesnego wykrywania innych rodzajów nowotworów, takich jak rak jajnika, rak gruczołu krokowego czy nowotwór o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (dla tych testów uzyskano deklarację zgodności CE), a także innych nowotworów, co stanowiło trzon rozwoju przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Zmieniając oblicze diagnostyki

Algorytmy MBDAA przeznaczone są do jakościowego wykrywania powstawania nowotworu powiązanego ze zmianami kilku rodzajów biomarkerów w płynach ustrojowych.

 

 

Wynik dodatni może wskazywać na istnienie nowotworu złośliwego i powinien zostać potwierdzony innymi metodami diagnostycznymi, takimi jak tomografia komputerowa lub kolonoskopia. Algorytmy MBDAA służą do badań przesiewowych wykonywanych u kobiet i mężczyzn powyżej 40. roku życia, znajdujących się w grupie typowego średniego ryzyka wystąpienia raka płuca, piersi, jajnika lub gruczołu krokowego. Wśród rezultatów testów zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Każdy wynik dodatni należy potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi zgodnie procedurą medyczną. Po otrzymaniu wyniku ujemnego pacjent powinien w dalszym ciągu brać udział w programie badań przesiewowych w stosownych odstępach czasu i przy użyciu metody odpowiedniej dla jego indywidualnych potrzeb.

Możliwość zastąpienia dodatkowych biopsji i badań obrazowych testami z krwi lub z moczu pozwala lekarzom na elastyczne ułożenie planu monitorowania odpowiadające praktycznie każdemu pacjentowi i indywidualnej opiece nad nim. Ponadto, pacjenci w zaawansowanych stadiach nowotworów złośliwych, u których przeprowadzenie inwazyjnych procedur diagnostycznych nie jest możliwe, mogą zostać poddani badaniom przy zastosowaniu algorytmów MBDAA w celu uzyskania cennych informacji niedostępnych wcześniej dla lekarzy.

Obecnie oferowane algorytmy MBDAA

BIOPROGNOS opracowało dotychczas kilka nieinwazyjnych algorytmów MBDAA służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania nowotworów złośliwych. Na poniższych stronach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych algorytmów:

Plan działania

Podejście BIOPROGNOS do badań i rozwoju oraz doświadczenie pracowników działu R&D daje nam wyjątkową przewagę w zakresie opracowywania nowych testów przesiewowych służących do wykrywania kolejnych rodzajów nowotworów złośliwych, a także innych chorób. Dzięki temu możemy dążyć do urzeczywistnienia naszej wizji: pomagania pacjentom w osiąganiu lepszego stanu zdrowia.

BIOPROGNOS wykorzystuje całą swoją zebraną dotychczas wiedzę specjalistyczną do opracowywania nowych algorytmów MBDAA służących do diagnozowania m.in. nowotworów złośliwych pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, wątroby, trzustki, żołądka czy tarczycy.