NI-RADS

Informacje ogólne

System NI-RADS został opracowany w celu standaryzacji oceny oraz raportowania pacjentów w trakcie diagnostyki lub leczenia nowotworów głowy i szyi (Head and Neck, H&N).

Guzy w obrębie szyi, szczególnie u pacjentów wcześniej leczonych na nowotwory głowy i szyi, mogą być bardzo trudne do interpretacji. Mając na celu przyspieszenie diagnozowania pacjentów, Stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) utworzyło komitet mający dwa podstawowe zadania:

  • Opracowanie leksykonu z ujednoliconą terminologią do opisywania wyników tomografii komputerowej (TK), pozytonowej tomografii emisyjnej-tomografii komputerowej (PET/TK) oraz rezonansu magnetycznego (RMI) guzów szyi. Deskryptory zostaną wybrane po dokonaniu przeglądu literatury, aby zmaksymalizować zdolność do odróżnienia guzów złośliwych od łagodnych dla dwóch przypadków klinicznych:
    • Pacjenci z nowo wykrytym guzem szyi
    • Pacjenci z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi, poddawani obserwacji za pomocą badań obrazowych
  • Stworzenie ustandaryzowanego systemu NI-RADS do stratyfikacji ryzyka podczas obrazowania zmian występujących w obrębie szyi, przeznaczonego dla lekarzy, którzy decydują o wykonaniu lub zaniechaniu biopsji w dwóch przypadkach klinicznych:
    • Pacjenci z nowo wykrytym guzem szyi
    • Pacjenci z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi, poddawani obserwacji za pomocą badań obrazowych

Narzędzie online

Bioprognos obecnie wdraża ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― system NI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania nowotworów głowy i szyi. Korzystanie z niego będzie nieodpłatne i nieograniczone.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS