Modele ryzyka LR1 i LR2 grupy IOTA

Informacje ogólne

Modele ryzyka LR1 i LR2 mogą być wykorzystywane przez lekarzy do celów przedoperacyjnej diagnostyki raka jajnika u kobiet, u których występuje co najmniej jeden utrzymujący się guz przydatków (jajnika, okolicy jajnika lub jajowodu) i u których stwierdzono konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Zarówno model LR1, jak i LR2 służy do oszacowania prawdopodobieństwa, że dany guz przydatków jest złośliwy. Modele LR1 i LR2 zostały opracowane przez klinicystów i statystyków z grupy IOTA (ang. International Ovarian Tumour Analysis group, Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika) na podstawie danych klinicznych i ultrasonograficznych dotyczących 754 kobiet z 9 ośrodków znajdujących w 5 krajach (we Włoszech, Belgii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia modelu wymagały leczenia operacyjnego. Wszystkie dostępne obecnie modele diagnostyczne stosowane w przypadku guzów przydatków (na przykład algorytmy grupy IOTA, indeks RMI lub algorytm ROMA) zostały opracowane z myślą o pacjentkach poddawanych zabiegom, tj. pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas tworzenia tych modeli.

LR1

Podstawą modelu LR1 jest dwanaście wybranych zmiennych: cztery zmienne kliniczne (wiek pacjentki w latach, rak jajnika w wywiadzie, ból podczas badania oraz obecnie stosowana terapia hormonalna) oraz osiem zmiennych ultrasonograficznych (lity charakter guza, maksymalna średnica największego elementu litego w milimetrach, maksymalna średnica elementu litego wyrażona w milimetrach, ale nieprzekraczająca 50 mm, cienie akustyczne, wodobrzusze, wyrośla brodawkowate z wykrywalnym przepływem, stopień unaczynienia potwierdzony w badaniu dopplerowskim oraz nieregularny obrys wewnętrznych ścian torbieli).

LR2

Opracowano również prostszą wersję modelu (LR2), wykorzystującą sześć wybranych zmiennych, które wprowadzono najpierw do modelu LR1 podczas procedury etapowej selekcji zmiennych. Model ten wykorzystuje jedną zmienną kliniczną (wiek w latach) oraz pięć zmiennych ultrasonograficznych (maksymalną średnicę największego elementu litego w milimetrach, nieregularny obrys wewnętrznych ścian torbieli, wyrośla brodawkowate z wykrywalnym przepływem, cienie akustyczne oraz wodobrzusze). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia modelu wymagały leczenia operacyjnego. Podobnie jak w przypadku wszystkich dostępnych obecnie modeli diagnostycznych stosowanych w przypadku guzów przydatków (na przykład algorytmów grupy IOTA, indeksu RMI lub algorytmu ROMA), pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas tworzenia tego modelu. Z tego względu model LR2 nie może być stosowany w przypadku guzów przydatków objętych leczeniem zachowawczym.

Praca opisująca powyższe modele została opublikowana na łamach Journal of Clinical Oncology – czasopisma naukowego z zakresu onkologii klinicznej. Modele te zostały zweryfikowane zewnętrznie na podstawie szeregu badań, które potwierdzają możliwość różnicowania pomiędzy guzami łagodnymi i złośliwymi. Jednakże wyniki kalibracji sugerują, że zarówno model LR1, jak i LR2 niedoszacowuje ryzyko występowania zmiany złośliwej.

Należy wziąć pod uwagę, że modele LR1 i LR2 nie mogą zastępować szkoleń i doświadczenia w zakresie ultrasonografii ani rekompensować niskiej jakości sprzętu wykorzystywanego do wykonywania badań ultrasonograficznych. Parametry stosowane w modelach LR1 i LR2 są oparte na terminach i definicjach opublikowanych przez grupę IOTA.

Narzędzie online

Firma BIOPROGNOS wdrożyła – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – najnowszą wersję modeli LR1 i LR2 służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka jajnika. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

IOTA-LR1-LR2-iPAD-1280x908

 
 

Uzyskaj dostęp do algorytmów grupy IOTA

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjentki, kalkulator wyniku modeli LR1 i LR2 dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

Otwórz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie to zawiera wszystkie dane pacjentki oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją modeli LR1 i LR2 grupy IOTA.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. IOTA Adnexal Mass Risk Prediction Models calculator. Strona internetowa.
  2. Timmerman, D., Van Calster, B., et al. (2010). Ovarian cancer prediction in adnexal masses using ultrasound-based logistic regression models: a temporal and external validation study by the IOTA group. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 36: 226-234. DOI: 10.1002/uog.7636

Publikacje powiązane

  1. Kaijser, J., Bourne, T., et al. (2013). Improving strategies for diagnosing ovarian cancer: a summary of the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) studies. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 9-20. DOI: 10.1002/uog.12323
  2. Sladkevicius, P., Valentin, L. (2013). Intra- and interobserver agreement when describing adnexal masses using the International Ovarian Tumor Analysis terms and definitions: a study on three-dimensional ultrasound volumes. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 318-327. DOI: 10.1002/uog.12289
  3. Testa, A., Kaijser, J., et al. (2014). Strategies to diagnose ovarian cancer: new evidence from phase 3 of the multicenter international IOTA study. British Journal of Cancer, vol. 111:4, pp. 680-688. PDF