Metoda “prostych reguł” grupy IOTA

Informacje ogólne

„Proste reguły” (ang. Simple Rules) to system przedoperacyjnej klasyfikacji guzów jajnika składający się z pięciu cech charakterystycznych dla zmian łagodnych (cech B) oraz pięciu cech typowych dla zmian złośliwych (cech M). System ten może być wykorzystywany do diagnozowania raka jajnika u kobiet, u których występuje co najmniej jeden utrzymujący się guz przydatków (jajnika, okolicy jajnika lub jajowodu) i u których stwierdzono konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Na podstawie obecności cech B lub cech M, guzy są klasyfikowane jako łagodne, złośliwe lub niedające jednoznacznego wyniku:

  • Zmiana łagodna – występowanie wyłącznie cech B
  • Zmiana złośliwa – występowanie wyłącznie cech M
  • Wynik niejednoznaczny – brak cech lub występowanie zarówno cech B, jak i cech M

„Proste reguły” zostały opracowane przez klinicystów i statystyków z grupy IOTA (ang. International Ovarian Tumour Analysis group, Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika) na podstawie danych klinicznych i ultrasonograficznych dotyczących 1066 kobiet z 9 ośrodków znajdujących w 5 krajach (we Włoszech, Belgii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii). Według oceny lokalnych klinicystów, wszystkie pacjentki uwzględnione podczas tworzenia modelu wymagały leczenia operacyjnego. Wszystkie dostępne obecnie modele diagnostyczne stosowane w przypadku guzów przydatków (na przykład algorytmy grupy IOTA, indeks RMI lub algorytm ROMA) zostały opracowane z myślą o pacjentkach poddawanych zabiegom, tj. pacjentki zakwalifikowane do postępowania wyczekującego nie zostały uwzględnione podczas tworzenia tych modeli.

Praca opisująca metodę „prostych reguł” została opublikowana na łamach Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – czasopisma naukowego z zakresu badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Timmerman i in., 2008). System „prostych reguł” został pozytywnie zweryfikowany na podstawie szeregu badań.

Należy wziąć pod uwagę, że system „prostych reguł” nie może zastępować szkoleń i doświadczenia w zakresie ultrasonografii ani rekompensować niskiej jakości sprzętu wykorzystywanego do wykonywania badań ultrasonograficznych. Parametry stosowane w systemie „prostych reguł” są oparte na terminach i definicjach opublikowanych przez grupę IOTA.

Narzędzie online

Firma BIOPROGNOS wdrożyła – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – najnowszą wersję systemu „prostych reguł” służącego do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka jajnika. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

IOTA-Simple-Rules-iPAD-1280x908

 
 

Uzyskaj dostęp do algorytmów grupy IOTA

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjentki, kalkulator wyniku systemu „prostych reguł” dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

Otwórz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjentki oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją systemu „prostych reguł” grupy IOTA.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. IOTA 2017 International Ovarian Tumour Analysis. Strona internetowa
  2. Timmerman, D., Calster, B. D., et al. (2016). Predicting the risk of malignancy in adnexal masses based on the Simple Rules from the International Ovarian Tumor Analysis group. American Journal of Obstetrics & Gynecology. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.01.007

Publikacje powiązane

  1. Peces Rama, A., Llanos Llanos, M. C., et al. (2015). Simple descriptors and simple rules on the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group: a prospective study of combined use for the description of adnexal masses. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2015.07.010
  2. Timmerman, D., Testa, A.C., et al. (2008). Simple Ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31:681-690. DOI: 10.1002/uog.5365