Lung-RADS™

Informacje ogólne

Podczas 98. zgromadzenia naukowego związanego z corocznym spotkaniem stowarzyszenia Radiological Society of North America, zespół pod kierownictwem dr. D. Manos przedstawił system Lung Reporting and Data System (Lung-RADS™) dla guzków płuc wykrytych przy pomocy przesiewowej tomografii komputerowej, zawierający wytyczne dotyczące postępowania, ułatwiający komunikację i oferujący schemat zbierania i analizowania danych.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― system Lung-RADS™ do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka płuca. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

rads-lu-rads-ipad

System Lung Imaging Reporting and Data System (Lung-RADS™), opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology, jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku Lung-RADS™ dla tomografii komputerowej przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją Lung-RADS™.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. ACR (2014). Lung-RADS, Version 1.0 Assessment Categories. American College of Radiology. PDF.

Publikacje powiązane

  1. Manos, D., Seely, J. M., et al. (2014). The Lung Reporting and Data System (LU-RADS): A Proposal for Computed Tomography Screening. Canadian Association of Radiologists Journal, 65: 121-134. DOI: 10.1016/j.carj.2014.03.004.