Leczenie nowotworów złośliwych

Informacje ogólne

Istnieje wiele różnych metod leczenia nowotworów złośliwych. Rodzaj terapii zależy od typu i stopnia zaawansowania raka. Niektórzy pacjenci są leczeni przy pomocy tylko jednej metody. U większości jednak stosowane są kombinacje, na przykład zabieg operacyjny z chemioterapią i/lub radioterapią. Ponadto, niektórzy pacjenci mogą zostać również poddani immunoterapii, terapii celowanej lub terapii hormonalnej.

W określonych przypadkach, wartą rozważenia opcją są także badania kliniczne, czyli badania naukowe przeprowadzane na ludziach. Zrozumienie badań klinicznych i ich funkcjonowania może pomóc pacjentom w podjęciu decyzji, czy udział w nich będzie dla nich korzystny.

 

Rodzaje terapii nowotworów złośliwych

Skutki uboczne leczenia nowotworów złośliwych

Badania kliniczne

Medycyna komplementarna i alternatywna