Diagnostyka i określanie stopnia zaawansowania nowotworu złośliwego

Informacje ogólne

Rak może powodować wiele różnych objawów, ale najczęściej są one skutkiem nie nowotworu złośliwego, ale łagodnych zmian lub innych schorzeń. W przypadku utrzymywania się objawów przez kilka tygodni, lekarz przeprowadza u pacjenta badanie fizykalne oraz zleca inne testy lub procedury mające na celu odnalezienie przyczyny problemu.

Jeżeli podczas takich badań i procedur wykryty zostanie nowotwór złośliwy, lekarz zleca kolejne testy, aby ustalić stopień zaawansowania choroby, czyli etap rozwoju raka określany na podstawie rozmiarów guza, występowania przerzutów lub innych czynników. Po ustaleniu stopnia zaawansowania, lekarz proponuje leczenie i omawia rokowanie z pacjentem. Zrozumienie nowotworu złośliwego i wiedza na temat prawdopodobnego przebiegu zdarzeń pomaga pacjentom zachować poczucie kontroli nad chorobą i ułatwia radzenie sobie z diagnozą.

 

Badania przesiewowe w kierunku nowotworów złośliwych

Objawy nowotworów złośliwych

Diagnostyka nowotworów złośliwych

Określenie stopnia zaawansowania nowotworu złośliwego

Ustalenie rokowania w chorobie nowotworowej