Centrum informacji o nowotworach złośliwych

Informacje ogólne

Według stowarzyszenia onkologicznego American Cancer Society (ACS), mianem raka określa się grupę chorób charakteryzujących się niekontrolowanym rozrostem i rozprzestrzenianiem się nieprawidłowych komórek. Jeżeli rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych nie zostanie powstrzymane, może ono prowadzić do śmierci pacjenta.

Pomimo, że rak jest często opisywany jako pojedyncza choroba, w rzeczywistości stanowi on grupę ponad 100 różnych schorzeń. Rak może powstać w różnych częściach organizmu i wykazywać różne tendencje, w zależności od narządu, w którym znajduje się ognisko pierwotne. Na przykład cechy raka piersi są inne, niż cechy raka płuc. Należy pamiętać, że rak mający swój początek w jednym z narządów zachowuje swoje cechy również po rozprzestrzenieniu się na inną część ciała. Na przykład przerzuty raka piersi do płuc w dalszym ciągu wykazują cechy typowe dla raka piersi, widoczne podczas badania pod mikroskopem i nadal wyglądają jak rak, którego ognisko pierwotne znajduje się w piersi.

Rodzaje nowotworów złośliwych

Nowotwory złośliwe klasyfikowane są według dwóch kryteriów: lokalizacji ogniska pierwotnego (miejsca w organizmie, w którym rak pojawił się po raz pierwszy) oraz rodzaju tkanki, w której pojawił się rak (kryterium histologiczne). Poniżej przedstawiono pierwszą metodę klasyfikacji, według lokalizacji ogniska pierwotnego.

Według tego podziału, główne rodzaje raka to:

Czynniki ryzyka

Przyczyną około 22% zgonów z powodu nowotworów złośliwych jest palenie tytoniu. Kolejne 10% spowodowane jest otyłością, nieodpowiednią dietą, brakiem aktywności fizycznej lub piciem alkoholu. Inne czynniki ryzyka obejmują określone infekcje, narażenie na promieniowanie jonizujące i zanieczyszczenie powietrza. W krajach rozwijających się niemal 20% przypadków zachorowania na nowotwór złośliwy jest wynikiem infekcji, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C czy zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Działanie tych czynników – co najmniej częściowo – polega na modyfikacji genów komórki. W większości przypadków zanim rozwinie się rak, potrzebne jest wiele modyfikacji genetycznych. Około 5–10% przypadków zachorowania na raka spowodowane jest wadami genetycznymi odziedziczonymi pośrednio po rodzicach.

Diagnostyka raka

Nowotwory złośliwe można rozpoznać po określonych objawach, takich jak zgrubienia/guzki, nietypowe krwawienia, uporczywy kaszel, utrata masy ciała z niewyjaśnionych przyczyn oraz zmiany w wypróżnianiu (pomimo, iż objawy te mogą świadczyć o istnieniu nowotworu złośliwego, ich przyczyną mogą być inne choroby). Raka można wykryć również poprzez testy przesiewowe, na podstawie których zazwyczaj zaleca się dalszą diagnostykę przy użyciu technik obrazowania oraz potwierdzenie rozpoznania przy pomocy biopsji, a także innych procedur, takich jak nasze innowacyjne Rozwiązania diagnostyczne raka, bazujące na nieinwazyjnych badaniach krwi oraz moczu.

Rokowanie

U wielu osób rak może bardzo dobrze reagować na leczenie. Obecnie więcej ludzi niż kiedykolwiek ma szansę na normalne życie po zakończeniu leczenia nowotworu złośliwego. Należy jednak pamiętać, że wykrycie raka we wczesnym stadium zaawansowania, zanim rozrósł się oraz rozprzestrzenił w organizmie, daje większe szanse na pomyślny rezultat leczenia. W przypadku występowania przerzutów leczenie staje się trudniejsze, a ogólne szanse pacjenta na przeżycie znacznie spadają.

Dlatego misją BIOPROGNOS jest: „Udoskonalanie badań klinicznych i poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na nowotwory złośliwe poprzez opracowywanie innowacyjnych, nieinwazyjnych, precyzyjnych i opłacalnych rozwiązań diagnostycznych”.