C-RADS

Informacje ogólne

W 2005 roku, grupa robocza ds. wirtualnej kolonoskopii opublikowała przewodnik interpretacji wyników kolonografii TK: system CT Colonography Reporting and Data System (C-RADS). System ten zawiera opis terminów stosowanych do opisywania rozmiaru, cech morfologicznych i lokalizacji polipów i guzów oraz schemat opisywania zmian w jelicie grubym i poza jelitem grubym wraz z rekomendacjami dotyczącymi postępowania.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― system C-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka jelita grubego. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

rads-c-rads-ipad

System Colon Cancer Reporting and Data System (C-RADS), opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology, jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku C-RADS dla kolonografii TK przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją C-RADS.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. Yee, J., Chang, K. J., et al. (2016). The added value of the CT Colonography Reporting and Data System. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2016.04.031
  2. Zalis, M. E., Barish, M. A., et al. (2005). CT Colonography Reporting and Data System: A consensus proposal. Radiology, 236: 3-9. DOI: 10.1148/radiol.2361041926

Publikacje powiązane

  1. Johnson, C. D., Chen, M. H., et al. (2008). Accuracy of CT colonography for detection of large adenomas and cancers. The New England Journal of Medicine, 359 (12): 1207-17 DOI: 10.1056/NEJMoa0800996.
  2. Pooler, B. D., Kim, D. H., et al. (2014). CT Colonography Reporting and Data System (C-RADS): Benchmark Values From a Clinical Screening Program. American Journal of Roentgenol, 202(6): 1232-1237. DOI: 10.2214/AJR.13.11272.