BI-RADS® dla ultrasonografii (USG)

Informacje ogólne

System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi, zalecaną strukturę opisywania wyników, zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi postępowania, a także strukturę zbierania i oceniania danych. Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu BI-RADS® ogranicza niespójności między obserwatorami oraz niespójność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja przewodnika została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii; od tamtego czasu wydano kilka edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) BI-RADS® Atlas.

System BI-RADS® dla ultrasonografii (USG) zaprojektowano w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań USG piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Narzędzie online

Bioprognos udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― najnowszą wersję systemu BI-RADS® dla ultrasonografii (USG), służącego do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi za pomocą badania USG. Zawiera on leksykon ustandaryzowanej terminologii (deskryptorów) do opisywania wyników badania ultrasonograficznego piersi oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla ultrasonografii (USG) przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS® dla ultrasonografii (USG).

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.
  2. ACR BI-RADS Atlas – Reporting System Breast Ultrasound. American College of Radiology. PDF.

Publikacje powiązane

  1. Andreea, G. I., Zoia, S., et al. (2011). Differential diagnosis of breast lesions using ultrasound elastography. Indian Journal of Radiology and Imaging. Vol 21, Issue 4. DOI: 10.4103/0971-3026.90697
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Lazarus, E., Mainiero, M. B., et al. (2006). BI-RADS Lexicon for US and Mammography: Interobserver Variability and Positive Predictive Value. Radiology, 239: 385-391. DOI: 10.1148/radiol.2392042127
  4. Lee, J. (2017). Practical and illustrated summary of updated BI-RADS for ultrasonography. Ultrasonography 2017; 36:71-81. DOI: 10.14366/usg.16034
  5. Darío, M. S. (2016). BI-RADS 5ª Edición. Ecografía. Revista Argentina de Mastología. Vol 36, nº 127. PDF.
  6. Raza, S., Goldkamp, A.L., et al. (2010). US of breast masses categorized as BI-RADS 3, 4, and 5: pictorial review of factors influencing clinical management. RadioGraphics 2010; 30:1199–1213. DOI: 10.1148/rg.305095144.
  7. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4
  8. Villa, H., Pabón, J.C.,et al. (2006). Ultrasonografía de mama. MedUNAB 2006; 9: 98-107. PDF.