BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI)

Informacje ogólne

System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi, zalecaną strukturę opisywania wyników, zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi postępowania, a także strukturę zbierania i oceniania danych. Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu BI-RADS® ogranicza niespójności między obserwatorami oraz niespójność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja przewodnika została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii; od tamtego czasu wydano kilka edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) BI-RADS® Atlas.

System BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI) zaprojektowano w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań MRI piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Narzędzie online

Bioprognos udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― najnowszą wersję systemu BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI), służącego do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi za pomocą badania MRI. Zawiera on leksykon ustandaryzowanej terminologii (deskryptorów) do opisywania wyników badania rezonansem magnetycznym piersi oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI) przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI).

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.
  2. ACR BI-RADS Atlas – Reporting System Breast MRI. American College of Radiology. PDF.

Publikacje powiązane

  1. Gity, M., Moghadam, K. G., et al. (2014). Association of Different MRI BIRADS Descriptors with Malignancy in Non Mass-Like Breast Lesions. Iranian Red Crescent Medical Journal. 16(12): e26040. DOI: 10.5812/ircmj.26040
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Leithner, D., Wengert, G., et al. (2017). MRI in the Assessment of BI-RADS1 4 lesions. Topics in Magnetic Resonance Imaging. Vol26, Number 5. DOI: 10.1097/RMR.0000000000000138
  4. Mary, C., Gatsonis, C., et al. (2012). Positive predictive value of BI-RADS MR Imaging. Radiology. Vol 264, Number 1. DOI: 10.1148/radiol.12110619.
  5. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4
  6. Spick, C., Szolar, D. H., et al. (2015). Benign (BI-RADS 2) lesions in breast MRI. Clinical Radiology 70(4):395-9. DOI: 10.1016/j.crad.2014.12.004
  7. Spick, C., Szolar, D. H., et al. (2014). Rate of Malignancy in MRI-Detected Probably Benign (BI-RADS 3) Lesions. American Journal of Roentgenology. Vol 202, Issue 3. DOI: 10.2214/AJR.13.10928
  8. Strigel, R. M., Burnside, E. S., et al. (2017). Utility of BI-RADS Assessment Category 4 Subdivisions for Screening Breast MRI. American Journal of Roentgenology. Vol 208, Issue 6. DOI: 10.2214/AJR.16.16730