BI-RADS® dla mammografii

Informacje ogólne

System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi, zalecaną strukturę opisywania wyników, zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi postępowania, a także strukturę zbierania i oceniania danych. Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu BI-RADS® ogranicza niespójności między obserwatorami oraz niespójność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii; od tamtego czasu wydanych zostało więcej edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) BI-RADS® Atlas.

System BI-RADS® dla mammografii zaprojektowano w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań obrazowych piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System ten wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia ― do celów szkoleniowych lub edukacyjnych ― najnowszą, 5. wersję systemu BI-RADS® dla mammografii (2013 r.), służącego do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi. Zawiera on leksykon ustandaryzowanej terminologii (deskryptorów) do opisywania wyników mammografii, badania ultrasonograficznego piersi i rezonansu magnetycznego, rozdziały poświęcone organizacji opisów oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

rads-bi-rads-mammography-ipad

 
 

Uzyskaj dostęp do RADS

 
 

Sprawozdanie z wyników badań

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla mammografii przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF.

Sprawozdanie zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS® dla mammografii.

Publikacje

Publikacje źródłowe

  1. ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.

Publikacje powiązane

  1. Aibar, L., Santalla, A., et al. (2011). Clasificación radiológica y manejo de las lesiones mamarias. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, 38 (4): 141-149. DOI: 10.1016/j.gine.2010.10.016
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Lazarus, E., Mainiero, M. B., et al. (2006). BI-RADS Lexicon for US and Mammography: Interobserver Variability and Positive Predictive Value. Radiology, 239: 385-391. DOI: 10.1148/radiol.2392042127
  4. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4