Badania kliniczne

Informacje ogólne

Badania kliniczne to badania naukowe przeprowadzane na ludziach. Za ich pomocą lekarze odkrywają nowe sposoby na udoskonalanie terapii i poprawianie jakości życia pacjentów.

Cele badań klinicznych

Naukowcy projektują onkologiczne badania kliniczne, aby przetestować nowe sposoby:

  • Leczenia nowotworów złośliwych
  • Wykrywania i diagnozowania nowotworów złośliwych
  • Zapobiegania nowotworom złośliwym
  • Łagodzenia objawów nowotworów złośliwych i niwelowania skutków ubocznych leczenia

Badania kliniczne są ostatnim etapem długiego procesu, który rozpoczyna się w laboratorium. Przed zastosowaniem nowej terapii u osób biorących udział w badaniu klinicznym, naukowcy pracują przez wiele lat, starając się zrozumieć wpływ nowej metody na komórki nowotworowe, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przy użyciu zwierząt. Ich celem jest również przewidzenie ewentualnych skutków ubocznych nowatorskiej terapii.

Za każdym razem, kiedy pacjent wymaga leczenia onkologicznego, warto rozważyć poddanie się badaniom klinicznym. Mogą do nich dołączyć osoby na każdym etapie choroby. Przekonanie, że badania kliniczne są przeznaczone wyłącznie dla osób cierpiących na raka w zaawansowanym stadium, który nie odpowiada na leczenie, jest błędne.

Każdym badaniem klinicznym kieruje wyznaczona osoba, najczęściej lekarz, zwana głównym badaczem. Główny badacz przygotowuje plan badania, czyli protokół, przedstawiający przebieg badania klinicznego oraz zawierający informacje, które pomagają lekarzowi zdecydować, czy dane badanie kliniczne jest dla jego pacjenta odpowiednie. W protokole znajdują się następujące informacje:

  • Cel przeprowadzenia badania
  • Osoby, które mogą wziąć udział w badaniu (tzw. kryteria kwalifikowalności)
  • Liczbę osób niezbędnych do przeprowadzenia badania
  • Leki lub inne rodzaje terapii, które będą podawane lub stosowane w trakcie badania, wraz ze sposobem, dawką i częstością ich podawania lub stosowania
  • Testy medyczne i częstość ich przeprowadzania
  • Rodzaje gromadzonych informacji dotyczących osób biorących udział w badaniu

Znaczenie badań klinicznych

W dzisiejszych czasach pacjenci chorujący na nowotwory złośliwe mogą cieszyć się dłuższym życiem dzięki skutecznym terapiom, opracowanym podczas badań klinicznych przeprowadzonych w przeszłości. Za ich pomocą lekarze mogą określić, czy nowe metody leczenia są bezpieczne, efektywne i lepsze niż te obecnie stosowane. Badania kliniczne pomagają również odnaleźć nowe sposoby na zapobieganie nowotworom złośliwym i ich rozpoznawanie, a także umożliwiają poprawę jakości życia pacjentów w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Każdy uczestnik badań klinicznych przyczynia się do poszerzania globalnej wiedzy na temat raka i udoskonalania opieki onkologicznej przyszłych pacjentów. Badania kliniczne to kluczowy element postępu w walce z nowotworami złośliwymi.

Baza prowadzonych badań klinicznych

Strona internetowa ClinicalTrials.gov to baza danych zawierająca informacje o badaniach klinicznych prowadzonych na całym świecie, zarówno prywatnych, jak i finansowanych z budżetu państwa.

Serwis ClinicalTrials.gov dostarcza aktualnych informacji na temat badań klinicznych pacjentom, ich rodzinom i opiekunom, pracownikom służby zdrowia oraz ogółowi społeczeństwa. Każdy rekord dotyczący próby klinicznej zawiera skrót protokołu badania, w tym jego cel, status rekrutacji uczestników oraz kryteria kwalifikowalności. Aby ułatwić pacjentom wzięcie udziału w badaniach, baza zawiera również informacje o miejscu prowadzenia próby oraz dane kontaktowe. Informacje zawarte na stronie internetowej ClinicalTrials.gov są podawane i aktualizowane przez sponsora lub głównego badacza danej próby klinicznej. ClinicalTrials.gov to bezpłatny serwis Narodowych Instytutów Zdrowia (ang. National Institutes of Health, NIH), prowadzony przez Narodową Bibliotekę Medyczną Stanów Zjednoczonych (ang. National Library of Medicine, NLM).

Przeszukiwanie zasobów serwisu ClinicalTrials.gov nie wymaga rejestracji ani podawania danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Jako strona internetowa rządu USA, ClinicalTrials.gov nie pozyskuje ani nie otrzymuje finansowania ani reklam od podmiotów komercyjnych ani nie wyświetla treści komercyjnych.