TI-RADS per a ecografia

Visió general

Des de 2009, s’han suggerit diversos sistemes d’informes i registre de dades d’imatges de tiroide. Entre aquests sistemes no hi ha consens sobre el format i l’estil exactes per reportar els resultats de l’ecografia per a tiroide.

E. Horvath et al., van establir 6 categories i les van nomenar Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatges de Tiroide (TI-RADS) basades en 10 patrons sonogràfics. Van suggerir que, en els pacients amb TI-RADS 4 i 5, els nòduls han de ser biopsiats. L’acord interobservador amb aquesta classificació s’ha reportat de manera justa a moderada, amb un alt valor predictiu negatiu.

Eina Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per a fins formatius o educatius―, la darrera versió de TI-RADS per al cribratge i la detecció de càncer de tiroide. El seu ús és gratuït i no està limitat.

rads-ti-rads-ipad

El Sistema d’Informes i Registre de Dades d’Imatge de Tiroide (TI-RADS) està llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
 

Sol·licitar accés als sistemes RADS

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades del pacient, el nostre algoritme de TI-RADS per a ecografia genera un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviar per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades del pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de TI-RADS.

La ciència darrera del TI-RADS per a ecografia

Investigacions de referència

  1. Edward, G., Grant, et al. (2015). Thyroid Ultrasound Reporting Lexicon: White Paper of the ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TIRADS) Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2015.07.011.
  2. Franklin, N., Tessler, et al. (2017). Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.

Altres investigacions relacionades

  1. Ben, M. L., Souissi, B., et al. (2015). The Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) for ultrasound of the thyroid: a practical approach. European Society of Radiology. DOI: 10.1594/ecr2015/C-2425.
  2. Fernández, J. S. (2014). TI-RADS classification of thyroid nodules based on a score modified according to ultrasound criteria for malignancy. Societat Argentina de Radiologia. Revista Argentina de Radiologia, 78 (3): 138-148. PDF.