Tests IOTA

Visió general

La International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) va ser fundada el 1999 per Dirk Timmerman, Lil Valentin i Tom Bourne. El seu primer objectiu va ser desenvolupar una terminologia estandarditzada. L’any 2000, la IOTA va publicar una declaració de consens sobre termes, definicions i mesuraments per descriure les característiques ecogràfiques de les masses annexials (usada àmpliament en l’actualitat). La IOTA cobreix una multitud d’estudis que examinen molts aspectes de l’ecografia ginecològica dins d’una xarxa de centres contribuents a tot el món que es coordinen des de Lovaina (Bèlgica).

Després d’acordar una terminologia estandarditzada, els principals investigadors de la IOTA de diferents centres van recol·lectar prospectivament una gran cohort de pacients amb una massa anexial persistent (la discriminació preoperatòria precisa entre masses annexials benignes i malignes tenia ―i segueix tenint― un valor fonamental en la pràctica clínica). La investigació es va centrar en el desenvolupament de models predictius per estimar el risc de malignitat. Aquesta base de dades i l’estreta participació del departament d’enginyeria civil a KU Leuven (Universitat Catòlica de Lovaina) van permetre provar diferents models de predicció desenvolupats prèviament així com desenvolupar i validar externament nous models de predicció.

La IOTA va desenvolupar les Regles simples i dos models matemàtics basats en la regressió logística (Algoritmes LR1 i LR2), tots ells molt fàcils d’utilitzar en la pràctica clínica per estimar el risc de malignitat. Aquests models van ser validats prospectiva i externament, i van demostrar tenir molt bons rendiments (propers als d’una avaluació subjectiva d’un ecografista expert). A més, aquests models segueixen funcionant bé per a usuaris amb diferents nivells d’experiència en ultrasò. Recentment, amb la publicació del Model ADNEX, es va introduir el primer model multiclase predictiu, capaç de diferenciar entre quatre subgrups de tumors malignes.

Algoritmes IOTA Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per fins formatius o educatius―, l’accés en línia per a 2 dels 3 algoritmes IOTA actualment existents per al cribratge i detecció del càncer ginecològic. El seu ús és gratuït i no està limitat.

 
 

Sol·licitar accés als algoritmes IOTA

 
 

Consulteu les següents pàgines per obtenir més informació sobre els diferents algoritmes de la IOTA: