Regles simples

Visió general

Les Regles simples (de l’anglès, Simple Rules), són un sistema de classificació preoperatòria per tumors d’ovari, que consta de cinc característiques típiques de tumors benignes (característiques “B”) i cinc característiques típiques de tumors malignes (característiques “M”). Les Regles simples poden utilitzar-se per diagnosticar càncer d’ovari en dones que tinguin almenys un tumor anexial (ovàric, paraovàric i tubàric) persistent i es consideri que requereixen cirurgia. En funció de les característiques “B” i “M” que s’apliquin, els tumors es classifiquen com benignes, malignes o no concloents:

  • Benigne: només apliquen característiques benignes.
  • Maligne: només apliquen característiques malignes.
  • No concloent: no aplica cap característica o apliquen característiques tant benignes com malignes.

Les Regles simples van ser desenvolupades per metges i estadístics del grup International Ovarian Tumor Analysis (IOTA), a partir de dades clíniques i d’ultrasons de 1.066 dones reclutades en 9 centres en 5 països (Itàlia, Bèlgica, Suècia, França i el Regne Unit). Totes les pacients incloses van requerir cirurgia segons l’estipulat per un metge local. Tots els models de diagnòstic actuals per a tumors annexials (per exemple, models IOTA, RMI, ROMA) s’han creat per a pacients sotmeses a cirurgia, és a dir, les pacients seleccionades per al tractament expectant es van excloure en crear el model.

El manuscrit que descriu les Regles simples es va publicar a l’Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Timmerman et al., 2008). Les Regles simples s’han validat amb èxit en diversos estudis.

És important tenir en compte que les Regles simples no poden reemplaçar l’entrenament i l’experiència en ultrasonografia i no poden compensar els equips d’ultrasò de baixa qualitat. Els paràmetres utilitzats en les Regles simples es basen en els termes i definicions publicats pel grup IOTA.

Eina Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per fins formatius o educatius―, l’última versió de les Regles simples per al cribratge i la detecció del càncer d’ovari. El seu ús és gratuït i no està limitat.

IOTA-Simple-Rules-iPAD-1280x908

 
 

Sol·licitar accés als algoritmes IOTA

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades dels pacients, el nostre algoritme de Regles simples genera un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviar per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades del pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de les Regles simples.

La ciència darrera de les regles simples

Investigacions de referència

  1. IOTA 2017 International Ovarian Tumour Analysis. Website
  2. Timmerman, D., Calster, B. D., et al. (2016). Predicting the risk of malignancy in adnexal masses based on the Simple Rules from the International Ovarian Tumor Analysis group. American Journal of Obstetrics & Gynecology. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.01.007

Altres investigacions relacionades

  1. Peces Rama, A., Llanos Llanos, M. C., et al. (2015). Simple descriptors and simple rules on the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group: a prospective study of combined use for the description of adnexal masses. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2015.07.010
  2. Timmerman, D., Testa, A.C., et al. (2008). Simple Ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31:681-690. DOI: 10.1002/uog.5365