Algoritmes LR1 i LR2

Visió general

Els models de risc LR1 i LR2 poden ser utilitzats pels doctors per diagnosticar preoperatòriament el càncer d’ovari en dones que tinguin almenys un tumor anexial (ovàric, paraovàric i tubàric) persistent i es consideri que requereixen cirurgia. Tant el LR1 com el LR2 estimen la probabilitat que un tumor anexial sigui maligne. A més, tots dos van ser desenvolupats per metges i estadístics de la International Ovarian Tumor Analysis (IOTA), basats en dades clíniques i d’ultrasò de 754 dones reclutades en 9 centres en 5 països (Itàlia, Bèlgica, Suècia, França i el Regne Unit). Totes les pacients incloses van requerir cirurgia segons l’estipulat per un metge local. Tots els models de diagnòstic actuals per a tumors annexials (per exemple, els models IOTA, RMI, ROMA) es van crear per a pacients sotmeses a cirurgia, és a dir, les pacients seleccionades per al tractament expectant es van excloure en crear el model.

LR1

El model LR1 es va desenvolupar utilitzant 12 variables seleccionades: quatre variables clíniques, l’edat de la pacient (en anys), els antecedents personals de càncer d’ovari, el dolor durant l’examen i la teràpia hormonal actual; vuit variables d’ultrasons, tumor purament sòlid, diàmetre màxim del component sòlid més gran (en mil·límetres), diàmetre màxim del component sòlid (expressat en mil·límetres, però no major de 50mm), ombres acústiques, ascites, projeccions papil·lars amb flux detectable, puntuació del color del flux sanguini i parets irregulars del quist intern.

LR2

També es va desenvolupar una versió més senzilla (el model LR2) utilitzant solament sis variables seleccionades: hi ha una variable clínica, l’edat (en anys); i cinc variables d’ultrasò: diàmetre màxim del component sòlid més gran (en mil·límetres), parets de quists interns irregulars, projeccions papil·lars amb flux detectable, ombres acústiques i ascites. Totes les pacients incloses van requerir cirurgia segons l’estipulat per un metge local. Igual que amb tots els models de diagnòstic actuals per tumors annexials (per exemple, els models IOTA, RMI, ROMA) implica que les pacients seleccionades per al maneig expectant van ser excloses en crear el model. Com a conseqüència, l’LR2 no es pot aplicar a tumors annexos tractats de forma conservadora.

El manuscrit que descriu els dos models va ser publicat al Journal of Clinical Oncology. Els models han estat validats externament en diversos estudis posteriors. Aquests estudis confirmen la discriminació entre masses benignes i malignes. No obstant això, els resultats del calibratge suggereixen que tant l’LR1 com l’LR2 subestimen el risc de malignitat.

És important tenir en compte que tant l’LR1 com l’LR2 no poden reemplaçar l’entrenament i l’experiència en ultrasonografia i no poden compensar els equips d’ultrasò de baixa qualitat. Els paràmetres utilitzats tant en l’LR1 com en l’LR2 es basen en els termes i definicions publicats pel grup IOTA.

Eines Online

BIOPROGNOS ha implementat ―per a fins formatius o educatius―, l’última versió de l’LR1 i l’LR2 per al cribratge i la detecció del càncer d’ovari. El seu ús és gratuït i no està limitat.

IOTA-LR1-LR2-iPAD-1280x908

 
 

Sol·licitar accés als algoritmes IOTA

 
 

Informe final

Un cop introduïdes les dades dels pacients, els nostres algoritmes LR1 i LR2 generen un document PDF amb l’informe final, que es pot descarregar o enviat per correu electrònic.

Premi aquí per obrir-lo en format PDF.

L’informe inclou totes les dades del pacient i la puntuació final, calculades segons l’última versió de l’LR1 i de l’LR2.

La ciència darrera dels algoritmes LR1 i LR2

Investigacions de referència

  1. IOTA Adnexal Mass Risk Prediction Models calculator. Website.
  2. Timmerman, D., Van Calster, B., et al. (2010). Ovarian cancer prediction in adnexal masses using ultrasound-based logistic regression models: a temporal and external validation study by the IOTA group. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 36: 226-234. DOI: 10.1002/uog.7636

Altres investigacions relacionades

  1. Kaijser, J., Bourne, T., et al. (2013). Improving strategies for diagnosing ovarian cancer: a summary of the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) studies. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 9-20. DOI: 10.1002/uog.12323
  2. Sladkevicius, P., Valentin, L. (2013). Intra- and interobserver agreement when describing adnexal masses using the International Ovarian Tumor Analysis terms and definitions: a study on three-dimensional ultrasound volumes. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 41: 318-327. DOI: 10.1002/uog.12289
  3. Testa, A., Kaijser, J., et al. (2014). Strategies to diagnose ovarian cancer: new evidence from phase 3 of the multicenter international IOTA study. British Journal of Cancer, vol. 111:4, pp. 680-688. PDF